Događaji

SOUNDSCAPE – završni sastanak i konferencija

09.11.2021.

Završni sastanak i konferencija projekta SOUNDSCAPE (Soundscapes in the North Adriatic Sea and their impact on Marine Biological Resources) održati će se u Rijeci 23. studenoga 2021. godine od 9:00 do 17:30 sati. Projekt je financiran iz sredstava CBC Programa INTERREG V/A Italija – Hrvatska.
Projket je koordinirao Institut za oceanopgrafiju i ribarstvo, Split, a uz njega su sudjelovala još tri hrvatska i četiri talijanska partnera.

Glavni cilj Projekta je bio uspostava prekogranične tehničke, znanstvene i institucionalne suradnje između talijanskih i hrvatskih organizacija u cilju zajedničkog istraživanja utjecaja antropogene podvodne buke na morsku faunu te općenito na bioraznolikost i ekosustav sjevernog Jadrana.
U nastavku je priložen Dnevni red sastanka u Rijeci te nešto više informacija o rezultatima projekta.

Final SC & MC meeting and Conference

Hrvatski kulturni dom na Sušaku (Croatian Cultural Centre)
Strossmayerova 1, 51000 Rijeka, 23rd November 2021, 09:00 – 17:30

Agenda

Morning session – Final SC and MC meeting (Participants: PPs, MA/JS)

9:00 – 9:15 Registration

9:15 – 9:20 Welcome words (TIPH, IOF)
9:20 – 9:35 Project – General Introduction (IOF)
9:35 – 9:50 Project management (IOF, MA/JS, all)
9:50 – 10:05 Project communications (CF, MA/JS, all)
10:05 – 10:35 Underwater noise monitoring – next step (IOF, all)

10:35 – 11:05 Coffee break

11:05 – 11:35 Project results, achievements, and next steps (CNR, BWI and all)
11:35 – 11:50 Underwater Noise spatial analysis to inform planning and management (CNR and all)
11:50 – 12:05 Agreements for future sharing and Soundscape (IOF, CNR, MA/JS and all)
12:05 – 12:30 General Discussion on the results and publications (all)

12:30 – 14:00 Lunch

Afternoon session – Conference (Participants: PPs, MA/JS, stakeholders and public bodis)

14:00 – 14:15 Registration

14:15 – 14:30 Welcome words (TIPH)
14:30 – 14:50 CBC IT – HR Programme key delivery note (MA/JS)
14:50 – 15:10 Soundscape Project overview (IOF)
15:10 – 15:30 Monitoring Network, deployment and data collection protocols (IOF)

15:30 – 16:00 Coffee break

16:00 – 16:45 Project results and achievements (CNR, BWI, ARPA-FVG, IOF)
16:45 – 17.00 Promotion of the Project – overview, events, publish materials, brochure, video (CF)
17:00 – 17:30 General discussion (all participants)
17:30 Closure of the event & light meal on site (catering)

Glavni ciljevi

Glavni cilj Projekta je bio uspostaviti prekograničnu tehničku, znanstvenu i institucionalnu suradnju između talijanskih i hrvatskih tvrtki u cilju zajedničkih istraživanja procjene utjecaja podvodne na morsku faunu te općenito na bioraznolikost i ekosustav sjevernog Jadrana. Ova suradnja ima za cilj osigurati učinkovitu zaštitu morske biološke raznolikosti i razviti održivo korištenje morskih i obalnih ekosustava i prirodnih bogatstava.

U sklopu Soundscape projekta mjerena je antropogena podvodna buka na 9 postaja (frekventni opseg 40KHz, 16 bita) postavljenih u priobalnim i otvorenim vodama sjevernog Jadrana tijekom 15 mjeseci (ožujak, 2020. – lipanj, 2021.). Uz različite statističke obrade mjerenih podataka izračunate su i srednje vrijednosti buke u intervalima od 20 sekundi koje su korištene kao ulazni podatci u numerički model Quonops u svrhu njegovog kalibriranja. Korištenjem ovih i podataka drugih potrebnih parametara (batimetrija, vrste sedimenta, temperatura i salinitet mora, valovi) numeričkim modeliranjem su dobijene karte prostorno-vremenskih vrijednosti raspodjele podvodne buke pomoću kojih se može analizirati njen utjecaj na morsku faunu sjevernog Jadrana.

Novosti

Događaji
|
06 lipnja, 2024
Održan skup o mikroplastici
Događaji
|
28 svibnja, 2024
Prva europska znanstvena ekspedicija proučavanja utjecaja čovjeka na priobalna područja stiže u Split
Događaji
|
29 travnja, 2024
Koordinacijski sastanak MEDIAS
Događaji
|
25 travnja, 2024
Predavanje u okviru Festivala znanosti “Plankton: nevidljivi pametnjakovići”