Laboratorij za mikrobiologiju

VODITELJICA

Gordana Beg Paklar

POMOĆNA RADNICA

Gordana Beg Paklar

O laboratoriju

Glavnina istraživanja laboratorija za mikrobiologiju usmjerena je na temeljna istraživanja iz područja ekologije morskih mikroorganizama kojima je more prirodno stanište. Također se provode istraživanja alohtonih mikroorganizama koji iz različitih izvora dospijevaju u morski okoliš, a koji mogu potencijalno biti opasni za ljudsko zdravlje.

Područje ekologije morskih mikroorganizama obuhvaća istraživanja strukture mikrobnih zajednica (sastav, brojnost, biomasa, proizvodnja i aktivnost), te uloge mikrobne hranidbene mreže u protoku tvari i energije kroz pelagički ekosustav. U okviru problematike alohtonih mikroorganizama provode se znanstvena istraživanja vezana za prisutnost i preživljavanje pokazatelja fekalnog onečišćenja u morskoj vodi te njihovog koncentriranja u školjkašima.
U okviru Laboratorija za mikrobiologiju provode se istraživanja iz područja ekologije morskih mikroorganizama kao i istraživanja alohtonih mikroorganizama koji iz različitih izvora dospijevaju u morski okoliš.

Glavni pravci istraživanja iz područja mikrobne ekologije obuhvaćaju:

  • Karakterizaciju strukture mikrobne zajednice molekularnim metodama te kroz praćenje brojnosti, biomase i aktivnosti svih komponenti mikrobne mikrobne hranidbene mreže (virusa, autotrofnih, heterotrofnih i fotoheterotrofnih prokariota- bakterija i cijanobakterija, te autotrofnih i heterotrofnih eukariota- pikoeukariota i nanoflagelata) definiranje trofičkog značaja mikrobne zajednice u protoku tvari i energije u različitim morskim ekosustavima
  • Prepoznavanje odgovora mikrobne zajednice na različite uvjete u okolišu i/ili promjene ekoloških uvjeta na prostornoj i vremenskoj skali

Izučavanje mikrobnih zajednica, njihovog sastava, (brojnosti, biomase i aktivnosti) ali i odnosa unutar samih članova neizostavno je u razumijevanju nekoliko važnih procesa:

  • Biološke produktivnosti morskih ekosustava i protoku ugljika između trofičkih razina što je od iznimne važnosti za održavanje ribljih stokova;
  • Sudbini biogenog ugljika i njegovoj sekvestraciji u morskom okolišu što presudno ovisi o veličinskoj strukturi mikrobnih zajednica i dominantnom tipu hranidbenih mreža,
  • Prepoznavanju odgovora mikrobne zajednice na različite uvjete u okolišu kao važnog deskriptora (indikatora) prirodnih i antropogenih promjena u morskom okolišu.

U okviru problematike alohtonih mikroorganizama provode se znanstvena istraživanja vezana za prisutnost i preživljavanje pokazatelja fekalnog onečišćenja u morskoj vodi te njihovog koncentriranja u školjkašima. Ova istraživanja neophodna su za procjenu kakvoće mora i morskih organizama te potencijalnih rizika za ljudsko zdravlje. Jednako tako rezultati ovih istraživanja imaju direktnu primjenu u procjeni utjecaja podmorskih ispusta na okoliš, te u boljem planiranju tehnologije uzgoja školjkaša.
U Laboratoriju se trenutno provode istraživanja novih funkcionalnih skupina bakterija, raznolikosti bakterijskih zajednica primjenom molekularnih metoda, te odgovora mikrobne hranidbene mreže na globalno zatopljenje.

Djelatnici

M
Mladen
Laboratorij za mikrobiologiju
S
Stefanija
Laboratorij za mikrobiologiju
D
Danijela
Laboratorij za mikrobiologiju
SJ
Slaven
Laboratorij za mikrobiologiju

Publikacije

Publikacije
Peharda M Schöne B R Black B A Corr ge T
Advances of sclerochronology research in the last decade
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.1016/j.palaeo.2021.110371
Pokaži više
Publikacije
FERRERI R GENOVESE S BARRA M BIAGIOTTI I BOURDEIX J De FELICE A GAŠPAREVIĆ D HATTAB T IGLESIAS M JURETIĆ T LEONORI I MALAVOLTI S RAYKOV V SARAUX C TIČINA V VENTERO A BASILONE G
Variability in si e at maturity of the European anchovy Engraulis encrasicolus in the Mediterranean Sea
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.12681/mms.25995
Pokaži više
Publikacije
BARRA M BONANNO A HATTAB T SARAUX C IGLESIAS5 M LEONORI I TIČINA V BASILONE G DE FELICE A FERRERI R MACHIAS A VENTERO A COSTANTINI I JURETIĆ T PYROUNAKI M M BOURDEIX J GAŠPAREVIĆ D KAPELONIS Z CANDUCI G GIANNOULAKI M
Effects of sampling intensity and biomass levels on the precision of acoustic surveys in the Mediterranean Sea
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.12681/mms.26100
Pokaži više
Publikacije
BONANNO A BARRA M DE FELICE A GIANNOULAKI M IGLESIAS M LEONORI I VENTERO A ARONICA S BIAGIOTTI I TIČINA V CANDUCI G GENOVESE S
Acoustic correction factor estimate for compensating vertical diel migration of small pelagics
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.12681/mms.25120
Pokaži više
Publikacije
BUDIŠA A PALIAGA P JURETIĆ T LUČIĆ D SUPIĆ N PASARIĆ Z DJAKOVAC T MLADINIĆ M DADIĆ V TIČINA V
Distribution diet and relationships of the invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi with anchovies and ooplankton in the northeastern Adriatic Sea
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.12681/mms.23305
Pokaži više
Publikacije
DE FELICE A IGLESIAS M SARAUX C BONANNO A TIČINA V LEONORI I VENTERO A HATTAB T BARRA M GAŠPAREVIĆ D BIAGIOTTI I BOURDEIX J GENOVESE S JURETIĆ T ARONICA S MALAVOLTI S
Environmental drivers influencing the abundance of round sardinella Sardinella aurita and European sprat Sprattus sprattus in different areas of the Mediterranean Sea
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.12681/mms.25933
Pokaži više
Publikacije
HATTAB T GUCU A VENTERO A De FELICE A MACHIAS A SARAUX C GAŠPAREVIĆ D BASILONE G COSTANTINI I LEONORI I BOURDEIX J IGLESIAS M BARRA M GIANNOULAKI M FERRERI R El AYOUBI S GAŠPAREVIĆ D MALAVOLTI S GENOVESE S SOMARAKIS S JURETIĆ T TIČINA V CERTAIN G
Temperature strongly correlates with regional patterns of body si e variation in Mediterranean small pelagic fish species
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.12681/mms.26525
Pokaži više
Publikacije
Angelini S Armelloni EN Costantini I De Felice A Isajlovic I Leonori I Manfredi C Masnadi F Scarcella G Ticina V Santojanni A
Understanding the Dynamics of Ancillary Pelagic Species in the Adriatic Sea
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.3389/fmars.2021.728948
Pokaži više
Publikacije
Zorica B E geta Balić D Vidjak O Vuletin V Šestanovic M Isajlović I Čikeš Keč V Vrgoč N Harrod C
Diet Composition and Isotopic Analysis of Nine Important Fisheries Resources in the Eastern Adriatic Sea Mediterranean
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.3389/fmars.2021.609432
Pokaži više
Publikacije
Uvanović H Schöne B R Markulin K Janeković I Peharda M
Venerid bivalve Venus verrucosa as a high resolution archive of seawater temperature in the Mediterranean Sea
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.1016/j.palaeo.2020.110057
Pokaži više
Prikaži sve

Projekti

ADIOS
Towards an alliance of European research fleets (EUROFLEET-II), projekt Sedmog istraživačkog okvirnog programa Europske Unije
Prikaži sve

Mjerenja

Atmosferska mjerenja
Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama
Mjerenja površinskih struja
Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama
Oceanografska mjerenja
Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama
Virtualni labaratorij
Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama

Oprema

Sustav za pročišćavanje vode Milli-Q
Epifluorescentni mikroskopi
Tekući scintilacijski brojač (TriCarb 2910TR)
Protočni citometar
Vodena kupelj
Inkubatori
Autoklav
Inkubator-tresilica
Filtracijska aparatura
Ultrazvučna sonda
Precizna vaga
Homogenizator
Difuzijska komorica
pH metar
Zamrzivač (do -80°C)

Računalni programi

Broj Kaveza (HR)

Program služi za izračun broja (kružnih) kaveza potrebnih za uzgoj zadane godišnje količine proizvodnje ribe. Pored veličine kaveza, zadaje se duljina uzgojnog ciklusa (do dvije ili tri godine), način korištenja kaveza.

SettlingVel (HR)

Program za izračunavanje brzine taloženja čestica. Pored sfernog oblika čestice može se birati još devet geometrijskih tijela koja su unutar odgovarajućeg Reynoldsovog broja. Dimenzije čestica mogu se generirati slučajnim brojevima iz zadanih razdioba (Uniform, Normal, Log-Normal, Exponential, Weibull, Empirical). Generirani podaci mogu se prikazati grafički i spremiti kao text file.

VriIzmKav (HR)

Program služi za izračun broja (kružnih) kaveza potrebnih za uzgoj zadane godišnje količine proizvodnje ribe. Pored veličine kaveza, zadaje se duljina uzgojnog ciklusa (do dvije ili tri godine), način korištenja kaveza.