Laboratorij za mikrobiologiju

O laboratoriju

Glavnina istraživanja laboratorija za mikrobiologiju usmjerena je na temeljna istraživanja iz područja ekologije morskih mikroorganizama kojima je more prirodno stanište. Također se provode istraživanja alohtonih mikroorganizama koji iz različitih izvora dospijevaju u morski okoliš, a koji mogu potencijalno biti opasni za ljudsko zdravlje.

Područje ekologije morskih mikroorganizama obuhvaća istraživanja strukture mikrobnih zajednica (sastav, brojnost, biomasa, proizvodnja i aktivnost), te uloge mikrobne hranidbene mreže u protoku tvari i energije kroz pelagički ekosustav. U okviru problematike alohtonih mikroorganizama provode se znanstvena istraživanja vezana za prisutnost i preživljavanje pokazatelja fekalnog onečišćenja u morskoj vodi te njihovog koncentriranja u školjkašima.

U okviru Laboratorija za mikrobiologiju provode se istraživanja iz područja ekologije morskih mikroorganizama kao i istraživanja alohtonih mikroorganizama koji iz različitih izvora dospijevaju u morski okoliš.

Glavni pravci istraživanja iz područja mikrobne ekologije obuhvaćaju:

  • Karakterizaciju strukture mikrobne zajednice molekularnim metodama te kroz praćenje brojnosti, biomase i aktivnosti svih komponenti mikrobne mikrobne hranidbene mreže (virusa, autotrofnih, heterotrofnih i fotoheterotrofnih prokariota- bakterija i cijanobakterija, te autotrofnih i heterotrofnih eukariota- pikoeukariota i nanoflagelata) definiranje trofičkog značaja mikrobne zajednice u protoku tvari i energije u različitim morskim ekosustavima
  • Prepoznavanje odgovora mikrobne zajednice na različite uvjete u okolišu i/ili promjene ekoloških uvjeta na prostornoj i vremenskoj skali

Izučavanje mikrobnih zajednica, njihovog sastava, (brojnosti, biomase i aktivnosti) ali i odnosa unutar samih članova neizostavno je u razumijevanju nekoliko važnih procesa:

  • Biološke produktivnosti morskih ekosustava i protoku ugljika između trofičkih razina što je od iznimne važnosti za održavanje ribljih stokova;
  • Sudbini biogenog ugljika i njegovoj sekvestraciji u morskom okolišu što presudno ovisi o veličinskoj strukturi mikrobnih zajednica i dominantnom tipu hranidbenih mreža,
  • Prepoznavanju odgovora mikrobne zajednice na različite uvjete u okolišu kao važnog deskriptora (indikatora) prirodnih i antropogenih promjena u morskom okolišu.

U okviru problematike alohtonih mikroorganizama provode se znanstvena istraživanja vezana za prisutnost i preživljavanje pokazatelja fekalnog onečišćenja u morskoj vodi te njihovog koncentriranja u školjkašima. Ova istraživanja neophodna su za procjenu kakvoće mora i morskih organizama te potencijalnih rizika za ljudsko zdravlje. Jednako tako rezultati ovih istraživanja imaju direktnu primjenu u procjeni utjecaja podmorskih ispusta na okoliš, te u boljem planiranju tehnologije uzgoja školjkaša.

U Laboratoriju se trenutno provode istraživanja novih funkcionalnih skupina bakterija, raznolikosti bakterijskih zajednica primjenom molekularnih metoda, te odgovora mikrobne hranidbene mreže na globalno zatopljenje.

Djelatnici

Mladen Šolić
voditelj Laboratorija-znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Stefanija Šestanović
znanstvena savjetnica
Danijela Šantić
viša znanstvena suradnica
SJ
Slaven Jozić
znanstveni suradnik
AVT
Ana Vrdoljak Tomaš
posijedoktorandica HRZZ

Publikacije

Publikacije
Ordulj M,Jozić S,Baranović M,Krželj M
The Effect of Precipitation on the Microbiological Quality of Bathing Water in Areas under Anthropogenic Impact
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.3390/w14040527
Pokaži više
Publikacije
Gujinović L,Maravić A,Kalinić H,Dželalija M,Šestanović S,Zanchi D,Šamanić I
Metagenomic analysis of pioneer biofilmforming marine bacteria with emphasis on Vibrio gigantis adhesion dynamics
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.1016/j.colsurfb.2022.112619
Pokaži više
Publikacije
Šantić M Pallaoro A Rađa B
Feeding habits of Scorpaena notata Scorpaenidae from eastern Adriatic Sea
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.26028/cybium/2021-453-006
Pokaži više
Publikacije
Šantić D Piwos K Matić F Vrdoljak Tomaš A Arapov J Lawrence Dean J Šolić M Kobli ek M Kušpilić G Šestanović S
Artificial neural network analysis of microbial diversity in the central and southern Adriatic Sea
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.1038/s41598-021-90863-7
Pokaži više
Publikacije
Zorica B Isajlović I Vrgoč N Čikeš Keč V Medvešek D Vuletin V Radonić I Cvitanić R Lepen Pleić I Šestanović M
Reproductive traits of the European hake Merluccius merluccius L in the Adriatic Sea
Objavljeno
2021
DOI
Pokaži više
Prikaži sve

Projekti

Projekt ADRISAAF
Projekt MAUD

Oprema

Sustav za pročišćavanje vode Milli-Q
Epifluorescentni mikroskopi
Tekući scintilacijski brojač (TriCarb 2910TR)
Protočni citometar
Vodena kupelj
Inkubatori
Autoklav
Inkubator-tresilica
Filtracijska aparatura
Ultrazvučna sonda
Precizna vaga
Homogenizator
Difuzijska komorica
pH metar
Zamrzivač (do -80°C)