NAZIV PROJEKTA:

Ekologija aerobnih anoksigenih fototofa u Jadranskom moru

TIP PROJEKTA:

Uspostavni projekt

AKRONIM:

ADRISAAF

TRAJANJE PROJEKTA:

2020.-2025

FINACIRA:

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Projekt predstavlja prvu opsežnu analizu bakterijske zajednice s naglaskom a AAF (aerobne anoksigene fototrofe) u srednjem Jadranu, kojim će se produbiti znanje o ekologiji i sastavu bakterijske zajednice te ulozi njenih članova u protoku ugljika na više trofičke razine.

Bakterije, kao najraznovrsnija trofička skupina, čine osnovu morske prehrambene mreže. Aerobni anoksigeni fototrofi (AAP) rasprostranjeni su u okolišu i čine do 25% ukupne bakterijske populacije u moru. Karakteriziraju ih visoka stopa rasta i znatno veće stanice u usporedbi s drugim bakterijama. AAP su pod pritiskom grabežljivaca i stoga se njihova biomasa prenosi na više trofičke razine. To ukazuje na njihovu važnost u morskoj hranidbenoj mreži i u biogeokemijskim ciklusima. Nadalje, AAP-ovi imaju svoje predstavnike među alfa-, beta- i gamaproteobakterijama. Na temelju analize gena pufM, odgovarajućeg markera za AAP centre za prikupljanje svjetlosti, ova funkcionalna skupina podijeljena je u 12 različitih filogrupa. Nedavna istraživanja sugeriraju da ova bakterijska funkcionalna skupina, zahvaljujući genetskoj raznolikosti, stvara svoj odgovor na ekološke čimbenike.

Kontakt osoba