NAZIV PROJEKTA:

Middle Adriatic Upwelling and Downwelling

ŠIFRA PROJEKTA:

HrZZ-9849

AKRONIM:

MAUD

TRAJANJE PROJEKTA:

01. 11. 2018. – 30.04. 2023.

POKROVITELJ:

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Izranjanje i poniranje u području srednjeg Jadrana

Glavni cilj projekta MAUD je stvoriti cjelovitu sliku procesa izranjanja i poniranja (I/P) vodenih
masa u području srednjeg Jadrana, pobliže u širem akvatoriju otočića Jabuke i Blitvenice te na
prostoru koji ih povezuje. Dugotrajna mjerenja temperature mora, koja su načinjena kako bi se
objasnila izuzetno bogata vegetacija bentoskih algi specifično za Jabuku i Blitvenicu, sugeriraju (i)
da je sezonsko zagrijavanje u ovim područjima usporeno procesom izranjanja, (ii) da postoje
znatne razlike između Jabuke i Blitvenice te (iii) da postoji naglašena međugodišnja varijabilnost.

Projektni partneri

VODEćI PARTNER

Geofizički odsjek
PMF, Sveučilište u Zagrebu

PROJEKTNI PARTNER

Institut za oceanografiju i ribarstvo
Šetalište Ivana Meštrovića 63, 21000, Split

PROJEKTNI PARTNER

Državni hidrometeorološki zavod
Zagreb, Hrvatska