Laboratorij za ihtiologiju i priobalni ribolov

O laboratoriju

U Laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov provode se temeljna i primijenjena istraživanja iz područja ihtiologije i ribarstvene biologije sa naglaskom na izučavanje biologije i ekologije gospodarski važnih vrsta riba, problematike priobalnog ribolova te provođenje primijenjenih istraživanja u svrhu davanja preporuka za unaprijeđenje gospodarenja i zaštite ribolovnih resursa. Uz to, poseban naglasak stavljen je na izučavanje sastava priobalnih ribljih zajednica i njihovu geografsku raspodjelu, ekologiju i raspodjelu ranih razvojnih stadija uključujući i ihtioplankton, praćenje promjena u ribljim zajednicama uslijed klimatskih promjena te proučavanje pojavnosti i utjecaja stranih i invazivnih vrsta riba.

Djelatnost ovoga laboratorija uključuje i čitav niz ribarstvenih istraživačkih tema kao što su procjena stanja i utvrđivanje demografske strukture populacija gospodarski važnih priobalnih vrsta riba te utvrđivanje razine iskorištavanja istih, utvrđivanje kvalitativno-kvantitativnog sastava ulova u gospodarskom ribolovu, utvrđivanje sastava prilova u različitim ribolovnim alatima te praćenje slučajno ulovljenih osjetljivih vrsta, određivanje selektivnosti te štetnosti pojedinih ribolovnih alata itd. Rezultati prethodno navedenih aktivnosti temelj su za donošenje preporuka za održivo upravljanje ribolovnim resursima u priobalnim područjima.

Osim brojnih znanstvenih projekata u okviru kojih se provode navedene djelatnosti, laboratorij provodi i monitoring programe ribarstvenog i biološko-ekološkog karaktera te aktivno sudjeluje u brojnim edukativnim aktivnostima. U sklopu laboratorija održava se i ihtiološka zbirka IOR-a (trenutno na posudbi u Prirodoslovnom muzeju u Splitu).

Djelatnici

Publikacije

Publikacije
Bojanić Varezić D, Tutman P, Dragičević B, Matić Skoko S, Dulčić J
Slender snipe eel Nemichthys scolopaceus Richardson Pisces Nemichthydae a new member of the Adriatic Sea ichthyofauna
Objavljeno
2022
DOI
Pokaži više
Publikacije
Matić-Skoko S, Vrdoljak D, Uvanović H, Pavičić M, Tutman P, Bojanić Varezić D, Kovačić M
Effects of Interannual Environmental Changes on Juvenile Fish Settlement in Coastal Nurseries The Case of the Adriatic Sea
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.3389/fmars.2022.849092
Pokaži više
Publikacije
Matić-Skoko S, Pavičić M, Šepić J, Janeković I, Vrdoljak D, Vilibić I, Stagličić N, Šegvić-Bubić T, Vujević A
Impacts of Sea Bottom Temperature on CPUE of European Lobster Homarus gammarus Linnaeus Decapoda Nephropidae in the Eastern Adriatic Sea
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.3389/fmars.2022.891197
Pokaži više
Prikaži sve

Projekti

Projekt ARIEL PLUS
Projekt COCOA
Projekt LEKFishResCRO
Projekt NURSE FISH

Oprema

YSI multiparametarska ručna sonda
Detalji

()

Canon 60 D with IKELITE sa podvodnim kućištem i dodatnom opremom
Detalji

()

GoPro 10 Hero sa dodacima i podvodnim kućištem
Detalji

()

Olympus SZX12 stereo mikroskop sa foto aparatom (x2)
Detalji

()

Razne trostruke i jednostruke ribarske mreže stajaćice za eksperimentalno uzorkovanje
Detalji

()

Obalna mreža potegača za uzorkovanje riblje mlađi
Detalji

()

Planktonska mreža za uzorkovanje ihtioplanktona
Detalji

()

Manta mreža za površinsko uzorkovanje mikroplastike
Detalji

()