PROGRAM:

INTERREG

NAZIV PROJEKTA:

Promoting small scale fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion PLUS

AKRONIM:

ARIEL PLUS

TRAJANJE PROJEKTA:

01.01.2022.- 31.08.2022.

Projekt ARIEL doveo je do značajnih prekretnica prema ubrzanju i prihvaćanju inovacija u sektorima priobalnog ribarstva i akvakulture, određujući putanje razvoja za buduće inicijative. Međutim, potreban je daljnji korak za konsolidaciju i proširenje rezultata, te krajnju realizaciju ARIEL alata.

Glavni cilj novog projekta ARIEL PLUS (https://ariel.adrioninterreg.eu/) je maksimiziranje prenosivosti i trajnosti glavnog ishoda projekta ARIEL prema dionicima priobalnog ribarstva i akvakulture unutar i izvan jadranskog i jonskog područja, korištenjem budućih inicijativa i ulaganja za pametan i održiv plavi rast obalnih zajednica. Projekt namjerava na najbolji način iskoristiti ARIEL pristup, taktike i alate razvijene u 3 godine zajedničke implementacije, kapitalizirajući i šireći ARIEL mrežu znanja i suradnju između lokalnih/regionalnih/nacionalnih javnih tijela, istraživačkih tijela, te subjekata u ribarstvu i akvakulturi.

Izgrađen na dubokom razumijevanju izazova ova dva sektora na regionalnoj i ADRION razini, kao i na nizu politika i tehničkih preporuka datih u prethodnom projektu, od ARIEL PLUS se očekuje:

  • potaknuti realizaciju rezultata i znanja ARIEL-a putem aktivnosti podizanja svijesti, te kreiranjem događaja za korisnike i dionike sektora priobalnog ribarstva i akvakulture na lokalnoj i državnoj razini;
  • dati svoj transnacionalni doprinos poticanju budućih inicijativa i ulaganja u sektore ribarstva i akvakulture izgradnjom kapaciteta potencijalnih korisnika i podržavanjem procesa za prijavu, osmišljavanje i upravljanje prijedlozima EU projekata;
  • proširiti inovativnu zajednicu ARIEL na nove članove i nove mogućnosti suradnje;
  • poboljšati operativnost postojeće ARIEL platforme, zamišljene kao virtualno mjesto gdje se akteri priobalnog ribarstva i akvakulture mogu sastajati, razmjenjivati ​​znanja i surađivati.

Uravnoteženo partnerstvo 6 organizacija iz Italije, Hrvatske, Crne Gore i Grčke, koje su već uključene u projekt ARIEL, obnovilo je svoju obvezu suradnje na implementaciji ARIEL PLUS.