Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća

Zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća održane 6. ožujka 2024.
Zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća održane 31. siječnja 2024.
Zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća održane 18. prosinca 2023.
Zapisnik s 7. sjednice Upravnog vijeća održane 1. prosinca 2023.
Zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća održane 3. studenoga 2023.
Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća održane 5. listopada 2023.
Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća održane 21. srpnja 2023.
Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća održane 24. svibnja 2023.
Zapisnik s 2. (izvanredne) sjednice Upravnog vijeća održane 11. svibnja 2023.
Zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća održane 23. ožujka 2023.
Zapisnik s 18. (izvanredne) sjednice Upravnog vijeća održane 31. siječnja 2023.
Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća održane 20. prosinca 2022.
Zapisnik s 16. (izvanredne) sjednice Upravnog vijeća održane 12. prosinca 2022.
Zapisnik s 15.sjednice Upravnog vijeća održane 3. studenog 2022.
Zapisnik s 14. (izvanredne) sjednice Upravnog vijeća održane 28. rujna 2022.
Zapisnik s 13. (izvanredne) sjednice Upravnog vijeća održane 24. kolovoza 2022.
Zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća održane 19. srpnja 2022.
Zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća održane 27. travnja 2022.
Zapisnik s 10. (izvanredne) sjednice Upravnog vijeća održane 30. ožujka 2022.
Zapisnik s 9. (izvanredne) sjednice Upravnog vijeća održane 31. siječnja 2022.
Zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća održane 22. prosinca 2021.
Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane 17. studenog 2021.
Zapisnik s 6. (izvanredne) sjednice Upravnog vijeća održane 15. i 16. rujna 2021.
Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća održane 21. srpnja 2021.
Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća održane 5. srpnja 2021.
Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća održane 1. srpnja 2021.
Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća održane 12. svibnja 2021.
Zapisnik s 1.sjednice Upravnog vijeća održane 14.travnja 2021.