Natječaj - Stari

Viši asistent u području prirodnih znanosti

01.09.2023.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ
za zapošljavanje

  1. na suradničko radno mjesto viši asistent u području prirodnih znanosti, polje biologija, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od dvije (2) godine, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša.

Kandidati trebaju ispunjavati kriterije propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo.


Uz prijavu na natječaj se prilaže:

  • životopis
  • preslika diplome o završenom doktorskom studiju u području prirodnih znanosti (polje biologija) ili području biomedicine i zdravstva (polje temeljne medicinske znanosti)
  • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  • popis radova te opis znanstvene i stručne djelatnosti

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Prijave i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-u na e-adresu:  u roku od 30 dana od objave natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo www.izor.hr.

Rezultati natječaja :

Na radno mjesto viši asistent u području prirodnih znanosti, polje biologija u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša izabrana je dr.sc Blanka Roje.

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Novosti

Natječaji
|
16 svibnja, 2024
NATJEČAJ – zapovjednik broda
Natječaj - Stari
|
30 travnja, 2024
NATJEČAJ – Voditelj Jedinice za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete – voditelj ustrojstvene jedinice 4
Natječaj - Stari
|
05 siječnja, 2024
Natječaj
Natječaj - Stari
|
29 prosinca, 2023
Stručni suradnik za podršku projektima