Laboratorij za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju

O laboratoriju

Djelatnici (Znanstvenici) laboratorija provode temeljna znanstvena i primijenjena istraživanja iz kemijske oceanografije i sedimentologije.
Naša istraživanja uključuju:

  • praćenje stanja kemijskih parametara u morskoj vodi, sedimentu i organizmima (alge, školjkaši, ribe)
  • laboratorijska i terenska istraživanja procesa koji utječu na biogeokemijsko ponašanje različitih kemijskih elemenata i spojeva u moru
  • razvoj i primjenu novih, visoko-specifičnih metoda za određivanje hranjivih anorganskih soli, elemenata u tragovima i organskih spojeva u morskom okolišu
  • određivanje prisutnosti onečišćivala u morskom okolišu i njihovih štetnih utjecaja na organizme

Terenska istraživanja provode se u morskom okolišu različitog trofičkog statusa (ušća, estuariji, zaljevi, otvoreno more, uzgajališta morskih organizama) s ciljem uočavanja promjena nastalih pod utjecajem antropogenih ili klimatskih čimbenika.

U uzorcima morske vode određuju se pH vrijednost, sadržaj otopljenog kisika, koncentracije otopljenih anorganskih oblika hranjivih soli (nitrata, nitrita, amonijaka, ortofosfata, silikata) kao i organskog fosfora i dušika, organska onečišćivala i elementi u tragovima.

U sedimentu se istražuje redoks potencijal, granulometrijski sastav sedimenta, sadržaj karbonata, organske tvari, organskog ugljika, ukupnog dušika, specijacija oblika fosfora te organska onečišćivala i elementi u tragovima.

U morskim organizmima određuju se organska onečišćivala i elementi u tragovima.

Laboratorij je opremljen nizom uređaja: fotoelektrični kolorimetar (AA500 Seal Analytical), spektrofotometar (Shimadzu UV Mini 1240), atomski apsorpcijski spektrometar (Perkin Elmer Pinnacle 900T), direktni analizator žive (Milestone DMA-80), plinski kromatograf GC (Agilent 6890), uređajem za mikrovalnu digestiju uzoraka (Speedwave 4, Berghof), pehametri (Mettler Toledo, Sartorius), deionizator (Purelab flex, ELGA), kriogeni mlin (6875 Freezer/Mill, Spex Sample Prep), analitičke vage (Mettler-Toledo), laboratorijski sušionici, peći za žarenje te uzorkivačima morske vode i sedimenta na IB „Bios DVA“.

Djelatnici

GK
Grozdan Kušpilić
voditelj Laboratorija-viši znanstveni suradnik
DB
Danijela Bogner
znanstvena savjetnica
SM
Slavica Matijević
znanstvena savjetnica
JL
Jelena Lušić
znastvena suradnica
KM
Krešimir Markulin
znanstveni suradnik

Publikacije

Publikacije
Lušić J,Cvitković I,Despalatović M,Žunec A,Žuljević A
Mediterranean fanworm Sabella spallanzanii Gmelin as a potential biomonitor of trace metal pollution in the marine environment
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.1016/j.chemosphere.2021.132123
Pokaži više
Publikacije
Bura-Nakić E,Knežević L,Mandić J
Chromatographic and spectrophometric studies of vanadate V reduction by mercaptopropionic acid
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.1016/j.jinorgbio.2022.111747
Pokaži više
Publikacije
Peharda M,Gillikin DP,Uvanović H,Markulin K,Šarić T,Janeković I,Župan I
Nitrogen Isotope SclerochronologyInsights Into Coastal Environmental Conditions and Pinna nobilis Ecology
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.3389/fmars.2021.816879
Pokaži više
Publikacije
Kraus R,Baljak V,Vukić Lušić D,Kranjčević L,Cenov A,Glad M,Kauzlarić V,Lušić D,Grbčić L,Alvir M,Pečarević M,Jozić S
Impacts of Atmospheric and Anthropogenic Factors on Microbiological Pollution of the Recreational Coastal Beaches Neighboring Shipping Ports
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.3390/ ijerph19148552
Pokaži više
Publikacije
Uvanović H Schöne B R Markulin K Janeković I Peharda M
Venerid bivalve Venus verrucosa as a high resolution archive of seawater temperature in the Mediterranean Sea
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.1016/j.palaeo.2020.110057
Pokaži više
Prikaži sve

Projekti

Projekt CASCADE
CHANGE WE CARE
Prikaži sve

Oprema

Fotoelektrični kolorimetar AA500 Seal Analytical
Atomski apsorpcijski spektrometar (Perkin Elmer Pinnacle 900 T)
Direktni analizator žive (Milestone DMA-80)
Plinski kromatograf GC (Agilent 6890)
Spektrofotometri (Shimadzu UV Mini 1240)
 Liofilizator (Christo-Alpha I-5)
Analitička vaga (Mettler-Toledo AT21)
Kriogeni mlin (6875 Freezer/Mill, Spex Sample Prep)
Deionizator – ELGA – LabWater/VWS Purelab Flex
 Centrifuga (Hettich Zentrifugen-Rotofix 32)
Laboratorijski sušionik (Instrumentaria ST01-02) i peć za žarenje (Inko-LP10EN)