Laboratorij za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju mora

O laboratoriju

Djelatnici laboratorija provode temeljna znanstvena i primijenjena istraživanja iz kemijske oceanografije i sedimentologije mora.
Naša istraživanja uključuju:

  • praćenje stanja kemijskih parametara u morskoj vodi, sedimentu i organizmima (alge, školjkaši, ribe)
  • laboratorijska i terenska istraživanja procesa koji utječu na biogeokemijsko ponašanje različitih kemijskih elemenata i spojeva u moru
  • razvoj i primjenu novih, visoko-specifičnih metoda za određivanje hranjivih anorganskih soli, elemenata u tragovima i organskih spojeva u morskom okolišu
  • određivanje prisutnosti onečišćivala u morskom okolišu i njihovih štetnih utjecaja na organizme

Terenska istraživanja provode se u morskom okolišu različitog trofičkog statusa (ušća, estuariji, zaljevi, otvoreno more, uzgajališta morskih organizama) s ciljem uočavanja promjena nastalih pod utjecajem antropogenih ili klimatskih čimbenika.

U uzorcima morske vode određuju se pH vrijednost, sadržaj otopljenog kisika, koncentracije otopljenih anorganskih oblika hranjivih soli (nitrata, nitrita, amonijaka, ortofosfata, silikata) kao i organskog fosfora i dušika, organska onečišćivala i elementi u tragovima.

U sedimentu se istražuje redoks potencijal, granulometrijski sastav sedimenta, sadržaj karbonata, organske tvari, organskog ugljika, ukupnog dušika, specijacija oblika fosfora te organska onečišćivala i elementi u tragovima.

U morskim organizmima određuju se organska onečišćivala i elementi u tragovima.

Laboratorij je opremljen nizom uređaja: fotoelektrični kolorimetar (AA500 Seal Analytical), spektrofotometar (Shimadzu UV Mini 1240), atomski apsorpcijski spektrometar (Perkin Elmer Pinnacle 900T), direktni analizator žive (Milestone DMA-80), uređaj za mikrovalnu digestiju uzoraka (Speedwave 4, Berghof), pH-metri (Mettler Toledo, Sartorius), deionizator (Purelab flex, ELGA), kriogeni mlin (6875 Freezer/Mill, Spex Sample Prep), liofilizator (Christo-Alpha I-5), laserski granulometar (Malvern Mastersizer 3000 E), analitičke vage (Mettler-Toledo), laboratorijski sušionici, peći za žarenje te uzorkivači morske vode i sedimenta na IB „Bios DVA“.

Djelatnici

Publikacije

Projekti

Utjecaj Klimatskih Promjena i Onečišćenja na status vodenog stupca, sedimenta i organizama u Jadranu (KlimPrOn)
Projekt PSEUDOTOX
Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (JADMON) 2021.-2026. – Područje rada 1 RC-MORE
Sustavno ispitivanje stanja prijelaznih i priobalnih voda u 2022. godini na području srednjeg i južnog Jadrana

Oprema

Fotoelektrični kolorimetar AA500 Seal Analytical
Detalji

Automatski analizator AA500 Seal Analytical (fotoelektrični kolorimetar)  za određivanje koncentracija hranjivih soli u uzorcima morske vode.

Atomski apsorpcijski spektrometar (Perkin Elmer Pinnacle 900 T)
Detalji

Atomski apsorpcijski spektrometar (Perkin Elmer Pinnacle 900T) za određivanje koncentracije teških metala u sedimentu i organizmima.

Direktni analizator žive (Milestone DMA-80)
Detalji

Direktni analizator (Milestone DMA-80) za određivanje koncentracije žive u sedimentu i organizmima.

Spektrofotometri (Shimadzu UV Mini 1240)
Detalji

Laboratorij raspolaže s dva spektrofotometra (Shimadzu UV Mini 1240) koji služe za određivanje koncentracija hranjivih soli u uzorcima morske vode i sedimenata.

 Liofilizator (Christo-Alpha I-5)
Detalji

()

Analitička vaga (Mettler-Toledo AT21)
Detalji

()

Kriogeni mlin (6875 Freezer/Mill, Spex Sample Prep)
Detalji

()

Deionizator – ELGA – LabWater/VWS Purelab Flex
Detalji

()

Centrifuga (Hettich Zentrifugen-Rotofix 32)
Detalji

()

Laboratorijski sušionik (Instrumentaria ST01-02) i peć za žarenje (Inko-LP10EN)
Detalji

()

Laserski granulometar (Malvern Mastersizer 3000 E)
Detalji

Laserski granulometar (Malvern Mastersizer 3000 E) služi za određivanje veličine čestica sedimenta.

Mikrovalna peć za ekstrakciju uzoraka speedwave
Detalji
Autoklav
Detalji

Služi za sterilizaciju mikrobiološkog materijala