Utjecaj Klimatskih Promjena i Onečišćenja na status vodenog stupca, sedimenta i organizama u Jadranu (KlimPrOn)

NAZIV PROJEKTA:

Utjecaj klimatskih promjena i onečišćenja na status vodenog stupca, sedimenta i organizama u Jadranu (KlimPrOn)

FINANCIRA:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

AKRONIM:

KlimPrOn

TRAJANJE PROJEKTA:

2024. – 2027.

PROGRAM:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti
2021. – 2026.

Utjecaj klimatskih promjena i onečišćenja na status vodenog stupca, sedimenta i organizama u Jadranu (KlimPrOn) 

Klimatske promjene i zagađenje uz gubitak bioraznolikosti predstavljaju trostruku planetarnu krizu na globalnoj razini. Ovaj projekt se bavi istraživanjima dva njena elementa, točnije kemijskim aspektima utjecaja klimatskih promjena i zagađenja u priobalju i otvorenom moru hrvatskog dijela istočnog Jadrana. Odvijat će se kroz tri radna paketa: Zakiseljavanje mora srednjeg i južnog Jadrana (1), Utjecaj antropogenih pritisaka i klimatskih promjena na trofički status vodenog stupca i onečišćivala (2) i Mikroplastika u morskom okolišu (3).

1) Identificirat će se postojeći podatci dugoročnih nizova parametara vezanih za zakiseljavanje. Uvođenje novih metoda istraživanja i praćenja novih parametara dat će važan doprinos procjeni zakiseljavanja mora u Jadranu. Istraživanjima na uzgajalištima školjkaša i na područjima njihovog tradicionalnog sakupljanja, dobit će se korisne informacije za procjenu ugroženosti ove gospodarske djelatnosti.

2) Istraživat će se koncentracije hranjivih soli u morskoj vodi u svrhu procjene stupnja eutrofikacije te sadržaja metala u sedimentu u cilju procjene onečišćenja. U sedimentu će se ispitivati i promjene uvjeta sedimentacije važne za raspodjelu i sadržaj metala te sastava organske tvari (ugljika, dušika i fosfora). Uvođenje novih analitičkih metoda određivanja ugljika i dušika će doprinijeti novim znanstvenim spoznajama o sastavu organske tvari u Jadranu. Procjena utjecaja klimatskih promjena i/ili superponiranje s antropogenim pritiscima će biti analizirana iz dugoročnih nizova podataka.

3) Uvest će se nova analitička tehnika kvalitativnog određivanja mikroplastike u morskom okolišu. Istraživat će se područja u blizini većih gradova i područja otvorenog mora, uz ciljane lokacije na uzgajalištima školjkaša u svrhu detekcije mikroplastike u njihovom okolišu i tkivu uzgojnih vrsta.

Održivost rezultata predloženog projekta će se ogledati kroz njihovu primjenu u politici zaštite morskog okoliša i gospodarstvu RH.

Projektni tim
Novosti

Započeo je projekt KlimPrOn

Započela je provedba projekta KlimPrOn – Utjecaj Klimatskih Promjena i Onečišćenja na status vodenog stupca, sedimenta i organizama u Jadranu. Projekt je financiran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a trajat će četiri godine. Na ovoj stranici moći ćete pratiti naše aktivnosti i napredak projekta.