Laboratorij za fiziku mora

O laboratoriju

Znanstvenici zaposleni u laboratoriju za fiziku mora bave se primijenjenom i teorijskom oceanografijom, s ciljem proučavanja termohalinih, dinamičkih, optičkih i akustičnih svojstava Jadranskog mora. Djelatnici laboratorija sakupljaju i analiziraju podatke in situ i daljinskih mjerenja, razvijaju mjerne sustave u stvarnom vremenu te istražuju procese u moru koristeći numeričke modele te napredne algoritme analize podataka.

Istražuju se procesi izmjene mase i energije u graničnom sloju između atmosfere i mora. Ovi procesi se odvijaju na sinoptičkoj, sezonskoj i višegodišnjoj skali. Proučava se povezanost termohalinih osobina Jadrana s hemisfernim meteorološkim procesima te se analizira njihov zajednički utjecaj na cirkulaciju i ekosustav Jadrana. Aktivnosti laboratorija uključuju i satelitsku oceanografiju, zatim mjerenje optičkih svojstva mora koja su rezultat složenih biofizikalnih interakcija, te mjerenja akustičnih svojstava mora (mjerenja buke).

Mjerenja dinamičkih svojstava mora obavljaju se pomoću istraživačkih brodova (Bios Dva, Navicula), sidrenih i pokretnih strujomjera, visokofrekventnih radara, te autonomnih meteorološko-oceanografskih postaja postavljenih na obali i na plutačama postavljenim u otvorenim i priobalnim vodama Jadrana.

Istraživanja neuobičajenih pojava, primjerice meteoroloških tsunamija, realiziraju se uz korištenje posebno dizajniranih sustava mjerenja, koji osiguravaju potrebne parametre na sub- minutnoj vremenskoj ljestvici.

Znanstvenici laboratorija analiziraju podatke koristeći napredne algoritme analize podataka, kao što su neuronske mreže, pseudo-spektralne metode, dinamička faktorska analiza, minimalna/maksimalna autokorelacijska faktorska analiza, i druge. Djelatnici laboratorija bave se i numeričkim modeliranjem, pri čemu koriste modele konačnih razlika (POM, ROMS), modele konačnih elemenata (SELFE, ADCIRC), klimatološke modele (NEMOMed) te disperzijske lagrangeovske modele. Rezultati numeričkih modela koriste se u analizama dinamičkih i termohalinih procesa u Jadranskom moru, a domene modela kreću se od cijelog Jadrana, preko jadranskog šelfa, do ograničenih obalnih domena, te malih poluzatvorenih priobalnih bazena.

Članovi laboratorija također aktivno sudjeluju u interdisciplinarnim istraživanjima sa znanstvenicima iz drugih znanstvenih područja s ciljem davanja potpune i zaokružene slike ekosustava Jadranskog mora.

Laboratorij sudjeluje u nacionalnim znanstvenim, stručnim i gospodarskim projektima  kao i u međunarodnim istraživačkim projektima koji se odvijaju u sklopu Okvirnih istraživačkih programa Europske Unije, bilateralnih suradnji i regionalnih fondova. Međunarodna suradnja se odvija sa znanstvenicima iz Italije, Francuske, Španjolske, Velike Britanije, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

Djelatnici laboratorija aktivno sudjeluju u nastavnim aktivnostima u okviru dodiplomskih, diplomskih i doktorskih studija Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku.

Djelatnici

Publikacije

Publikacije
Pranić P, Denamiel C, Janeković I, Vilibić I
Multimodel analysis of the Adriatic densewater dynamics
Objavljeno
2023
DOI
ISBN
10.5194/os-19-649-2023
Pokaži više
Publikacije
Denamiel C, Belušić D, Zemunik P, Vilibić I
Climate projections of meteotsunami hazards
Objavljeno
2023
DOI
ISBN
10.3389/fmars.2023.1167863
Pokaži više
Publikacije
Denamiel C, Vasylkevych S, Žagar N, Zemunik P, Vilibić I
Destructive Potential of Planetary Meteotsunami Waves beyond the Hunga TongaHunga Ha apai Volcano Eruption
Objavljeno
2023
DOI
ISBN
10.1175/BAMS-D-22-0164.1
Pokaži više
Prikaži sve

Projekti

Projekt AdriaClim
Projekt HIDROLAB
Projekt ECOSS
Projekt CREATE

Mjerenja

Atmosferska mjerenja
Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama
Mjerenja površinskih struja
Morske struje mjere se na području omeđenom otocima Šoltom, Hvarom i Visom.
Oceanografska mjerenja
Obavljaju se mjerenja razine mora, temperature mora, saliniteta i koncentracije klorofila na obalnim postajama i plutačama.
Virtualni labaratorij
Temeljna ideja uspostave Virtualnog Laboratorija je praćenje promjenjivosti fizikalnih parametara u atmosferi, graničnom sloju atmosfera-more i u moru. Na ovim će stranicama biti dostupne informacije o izmjerenim i prognoziranim parametrima u atmosferi i moru na raznim prostorno-vremenskim skalama.

Oprema

ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler)
Detalji

For over twenty years, Teledyne RD Instruments has been the preeminent supplier of Acoustic Doppler Current Profiling (ADCP) instrumentation for open ocean applications. RDI’s vessel-mounted Ocean Surveyor family of ADCPs continues to raise the bar, collecting detailed maps of the distribution of water currents and suspended materials through the water column and along the ship’s path—at depths and resolutions previously considered unattainable. In real time, the ADCP is also used to aid in situ decision-making, to adapt field operations, and to understand current regime characteristics.
RD Instruments

Multiparametarska oceanografska sonda CTD SBE25
Detalji

Condutivity Temperature Depth (CTD) Seabird 25

Radiometrijski optički profiler PPR 800
Detalji

()

XBT (expendable bathythermograph)
Detalji

The expendable bathythermograph, or XBT, is a device for obtaining a record of temperature as a function of depth from a moving ship. Temperature is measured with a thermistor within an expendable, weighted casing. Depth is determined by a priori knowledge of the rate at which the casing sinks and the time of each recorded data value. A pair of fine copper wires which pay out from both a spool retained on the ship and one dropped with the instrument, provide a data transfer line to the ship for shipboard recording. Eventually, the wire runs out and breaks, and the XBT sinks to the ocean floor. Since the deployment of an XBT does not require the ship to slow down or otherwise interfere with normal operations, XBT’s are often deployed from vessels of opportunity, such as cargo ships or ferries. Airborne versions (AXBT) are also used; these use radio frequencies to transmit the data to the aircraft during deployment. The XBT was invented in the early-1960s by former The Sippican Corporation (TSC), today Lockheed Martin Sippican, which has manufactured over 5 million XBT’s. An XBT which also measures conductivity, allowing salinity to be computed, is termed an XCTD.
Sippican

Meterološki tsunamiji u Jadranu

Meteorološki tsunamiji (meteotsunamiji) su razorni morski valovi koji se rijetko pojavljuju. Meteotsunamiji se javljaju na istim vremensko-prostornim skalama kao i tsunamiji. Meteotsunamiji, nisu, međutim, povezani sa seizmičkom aktivnošću, vulkanskim eksplozijama ili podmorskim odronima, već sa atmosferskim forsiranjem: skokovima tlaka zraka, atmosferskim težinskim valovima, prolascima fronti, olujama, itd. Istočna obala Jadranskog mora je jedna od svjetskih lokacija pod najvećom opasnošću od meteotsunamija.