Laboratorij za fiziku mora

VODITELJICA

O laboratoriju

Znanstvenici zaposleni u laboratoriju za fiziku mora bave se primijenjenom i teorijskom oceanografijom, s ciljem proučavanja termohalinih, dinamičkih, optičkih i akustičnih svojstava Jadranskog mora. Djelatnici laboratorija sakupljaju i analiziraju podatke in situ i daljinskih mjerenja, razvijaju mjerne sustave u stvarnom vremenu te istražuju procese u moru koristeći numeričke modele te napredne algoritme analize podataka.

Istražuju se procesi izmjene mase i energije u graničnom sloju između atmosfere i mora. Ovi procesi se odvijaju na sinoptičkoj, sezonskoj i višegodišnjoj skali. Proučava se povezanost termohalinih osobina Jadrana s hemisfernim meteorološkim procesima te se analizira njihov zajednički utjecaj na cirkulaciju i ekosustav Jadrana. Aktivnosti laboratorija uključuju i satelitsku oceanografiju, zatim mjerenje optičkih svojstva mora koja su rezultat složenih biofizikalnih interakcija, te mjerenja akustičnih svojstava mora (mjerenja buke).

Mjerenja dinamičkih svojstava mora obavljaju se pomoću istraživačkih brodova (Bios Dva, Navicula), sidrenih i pokretnih strujomjera, visokofrekventnih radara, te autonomnih meteorološko-oceanografskih postaja postavljenih na obali i na plutačama postavljenim u otvorenim i priobalnim vodama Jadrana.

Istraživanja neuobičajenih pojava, primjerice meteoroloških tsunamija, realiziraju se uz korištenje posebno dizajniranih sustava mjerenja, koji osiguravaju potrebne parametre na sub- minutnoj vremenskoj ljestvici.

Znanstvenici laboratorija analiziraju podatke koristeći napredne algoritme analize podataka, kao što su neuronske mreže, pseudo-spektralne metode, dinamička faktorska analiza, minimalna/maksimalna autokorelacijska faktorska analiza, i druge. Djelatnici laboratorija bave se i numeričkim modeliranjem, pri čemu koriste modele konačnih razlika (POM, ROMS), modele konačnih elemenata (SELFE, ADCIRC), klimatološke modele (NEMOMed) te disperzijske lagrangeovske modele. Rezultati numeričkih modela koriste se u analizama dinamičkih i termohalinih procesa u Jadranskom moru, a domene modela kreću se od cijelog Jadrana, preko jadranskog šelfa, do ograničenih obalnih domena, te malih poluzatvorenih priobalnih bazena.

Članovi laboratorija također aktivno sudjeluju u interdisciplinarnim istraživanjima sa znanstvenicima iz drugih znanstvenih područja s ciljem davanja potpune i zaokružene slike ekosustava Jadranskog mora.

Laboratorij sudjeluje u nacionalnim znanstvenim, stručnim i gospodarskim projektima  kao i u međunarodnim istraživačkim projektima koji se odvijaju u sklopu Okvirnih istraživačkih programa Europske Unije, bilateralnih suradnji i regionalnih fondova. Međunarodna suradnja se odvija sa znanstvenicima iz Italije, Francuske, Španjolske, Velike Britanije, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

Djelatnici laboratorija aktivno sudjeluju u nastavnim aktivnostima u okviru dodiplomskih, diplomskih i doktorskih studija Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku.

Djelatnici

GBP
dr. sc. Gordana Beg Paklar
voditeljica Laboratorija-znanstvena savjetnica
BG
dr. sc. Branka Grbec
znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
HM
dr. sc. Hrvoje Mihanović
viši znanstveni suradnik
TD
dr. sc. Tomislav Džoić
znanstveni suradnik
ND
dr. sc. Natalija Dunić
poslijedoktorandica

Publikacije

Publikacije
Vilibić I,Dunić N,Peharda M
Nearsurface ocean temperature variations across temporal scales in the coastal eastern Adriatic
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.1016/j.csr.2022.104786
Pokaži više
Publikacije
Lorente P,Aguiar E,Bendoni M,Berta M,Brandini C,Cáceres-Euse A,Capodici F,Cianelli D,Ciraolo G,Corgnati L,Dadić V,Doronzo B,Drago A,Dumas D,Falco P,Fattorini M,Gauci A,Gómez R,Griffa A,Guérin CA,Hernández-Carrasco I,Hernández-Lasheras J,Ličer M,Magaldi MG,Mantovani C,Mihanović H,Molcard A,Mourre B,Orfila A,Révelard A,Reyes E,Sánchez J,Saviano S,Sciascia R,Taddei S,Tintoré J,Toledo Y,Ursella L,Uttieri M,Vilibić I,Zambianchi E,Cardin V
Coastal highfrequency radars in the Mediterranean Part Status of operations and a framework for future development
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.5194/os-18-761-2022
Pokaži više
Publikacije
Reyes E,Aguiar E,Bendoni M,Berta M,Brandini C,Cáceres- Euse A,Capodici F,Cardin V,Cianelli D,Ciraolo G,Corgnati L,Dadić V,Doronzo B,Drago A,Dumas D,Falco P,Fattorini M,Fernandes MJ,Gauci A,Gómez R,Griffa A,Guérin CA,Hernández-Carrasco I,Hernández-Lasheras J,Ličer M,Lorente P,Magaldi MG,Mantovani C,Mihanović H,Molcard A,Mourre B,Révelard A,Reyes- Suárez C,Saviano S,Sciascia R,Taddei S,Tintoré J,Toledo Y,Uttieri M,Vilibić I,Zambianchi E,Orfila A
Coastal highfrequency radars in the Mediterranean Part Applications in support of science priorities and societal needs
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.5194/os-18-797-2022
Pokaži više
Prikaži sve

Projekti

ECOSS
Projekt CREATE
Projekt HIDROLAB
Projekt CAAT
Prikaži sve

Mjerenja

Atmosferska mjerenja
Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama
Mjerenja površinskih struja
Morske struje mjere se na području omeđenom otocima Šoltom, Hvarom i Visom.
Oceanografska mjerenja
Obavljaju se mjerenja razine mora, temperature mora, saliniteta i koncentracije klorofila na obalnim postajama i plutačama.
Virtualni labaratorij
Temeljna ideja uspostave Virtualnog Laboratorija je praćenje promjenjivosti fizikalnih parametara u atmosferi, graničnom sloju atmosfera-more i u moru. Na ovim će stranicama biti dostupne informacije o izmjerenim i prognoziranim parametrima u atmosferi i moru na raznim prostorno-vremenskim skalama.

Oprema

ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler)
Multiparametarska oceanografska sonda CTD SBE25
Radiometrijski optički profiler PPR 800
XBT (expendable bathythermograph)

Meterološki tsunamiji u Jadranu

Meteorološki tsunamiji (meteotsunamiji) su razorni morski valovi koji se rijetko pojavljuju. Meteotsunamiji se javljaju na istim vremensko-prostornim skalama kao i tsunamiji. Meteotsunamiji, nisu, međutim, povezani sa seizmičkom aktivnošću, vulkanskim eksplozijama ili podmorskim odronima, već sa atmosferskim forsiranjem: skokovima tlaka zraka, atmosferskim težinskim valovima, prolascima fronti, olujama, itd. Istočna obala Jadranskog mora je jedna od svjetskih lokacija pod najvećom opasnošću od meteotsunamija.