PROGRAM:

Europski strukturni i investicijski fondovi 2014.-2020. Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA.

NAZIV PROJEKTA:

HIDROLAB – Integrirani hidrografski sustav za održivi razvoj morskog ekosustava

BROJ UGOVORA:

KK.01.1.1.04.0053

AKRONIM:

HIDROLAB

TRAJANJE PROJEKTA:

20.12.2019. – 20.12.2022

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

7.498.848,47 HRK

IZNOS EU SREDSTAVA:

6.048.077,43 HRK

Institut za oceanografiju i ribarstvo sudjeluje u projektu HIDROLAB – Integrirani hidrografski sustav za održivi razvoj morskog ekosustava, u suradnji s Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

SProjekt HIDROLAB je usmjeren na povećanje sposobnosti prijavitelja i partnera za provođenje vrhunskih istraživanja u području tehničkih znanosti i zadovoljavanje potreba gospodarstva u prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije. Istraživačima će se osigurati uvjeti za postizanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti u poslovni sektor (energetika, ribarstvo, turizam i promet) te podizanje razine visoko kvalitetnih IRI aktivnosti u području hidrografije ili marinske geodezije, dok će se studentima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada.

Ciljevi

  • Rješavanje tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj.
  • Podizanje razine visokokvalitetnih istraživačko-razvojno-inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Projektni partneri

nositelj projekta

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kačićeva 26, 10000 Zagreb
www.geof.unizg.hr

Projektni partner

Institut za oceanografiju i ribarstvo
Šetalište I. Meštrovića 63, 21000 Split
www.izor.hr

Kontakt osoba u Institutu za oceanografiju i ribarstvo