PROGRAM:

INTERREG Italija Hrvatska – Standardni projekt

NAZIV PROJEKTA:

Strategies to adapt to climate change
in Adriatic regions

Ukupni budžet projekta:

2.144.048,00 €

AKRONIM:

RESPONSe

TRAJANJE PROJEKTA:

01/01/2019 – 20/04/2022

BUDŽET IZOR-A:

237.500,00 €

Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u jadranskim regijama

Ciljevi projekta:

– Promovirati održivo življenje u jadranskim priobalnim i obalnim područjima

– Na osnovi opaženih klimatskih trendova u ciljanim područjima identificirati izazove i rizike

– Pružiti lokalnim tijelima alate potrebne za prihvaćanje integriranih pristupa u promicanju prilagodbe na klimatske promjene

– Promovirati održivo življenje u jadranskim priobalnim i obalnim područjima

Rezultati projekta:

1 Metodologija za procjenu budućih akcija
1 Online repozitorij mjera prilagodbe i ublažavanja
6 Analiza rizika i ranjivosti naših pilot područja
6 Dovršenih Akcijskih planova (SECAP-a)
22 Lokalna događaja u Hrvatskoj i Italiji
2 Prekogranična događanja
1 Završni video

Projektni partneri

VODEĆI PARTNER

Informest

VIA CADORNA 36

Gorizia – Italy

PROJEKTNI PARTNER

APE FVG AGENZIA PER L’ENERGIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
(Italija)

PROJEKTNI PARTNER

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO
(Italija)

PROJEKTNI PARTNER

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE
(Italija)

Projektni partner

REGIONE PUGLIA (Italija)

PROJEKTNI PARTNER

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR
(Hrvatska)

PROJEKTNI PARTNER

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD RH (DHMZ)
(Hrvatska)

PROJEKTNI PARTNER

INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO
(Hrvatska)