Titula
mag. educ. biol. et chem.
Telefon
Odsjek
Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša
TT

O djelatniku

RADNO MJESTO

Asistent (doktorand) na projektu Ekologija i toksičnost vrsta roda Pseudo-nitzschia u obalnim vodama srednjeg i južnog Jadrana UIP-2020-02-3249.

 

AKTIVNOSTI:

⦁ Izvođenje procesa izolacije živih stanica vrsta roda Pseudo-nitzschia na svjetlosnom mikroskopu.

⦁ Rad s uspostavljenim staničnim kulturama, priprema staničnog medija, presađivanje i održavanje kultura.

⦁ Praćenje stope rasta populacija u kulturama brojenjem stanica na svjetlosnom mikroskopu

⦁ Priprema uzorka za analizu domoične kiseline u stanicama uzgojenih Pseudo-nitzschia vrsta LC-MS/MS.

⦁ Postavljanje i provedba eksperimentalnog dijela projekta koji uključuje analizu stope rasta i toksičnosti različitih vrsta roda Pseudo-nitzschia u kulturama pri izmijenjenim uzgojnim uvjetima.

 

Profesionalno iskustvo

Obrazovanje

2018.
Diplomski studij, smjer Biologija i kemija
Prirodoslovno-matematički fakultet

Publikacije

Publikacije
Hrabar J Smodlaka H Rasouli Dogaheh S Petrić M Trumbic Palmer L Sakamaki K Pavelin T Mladineo I
Phylogeny and Pathology of Anisakids Parasiti ing Stranded California Sea Lions Zalophus californianus in Southern California
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.3389/fmars.2021.636626
Pokaži više

Projekti

Ecology and toxicity of the genus pseudo-Nitzschia in the costal waters of the central and southern Adriatia sea

Ostalo