O djelatniku

RADNO MJESTO

Asistent (doktorand) na projektu Ekologija i toksičnost vrsta roda Pseudo-nitzschia u obalnim vodama srednjeg i južnog Jadrana UIP-2020-02-3249.

 

AKTIVNOSTI:

⦁ Izvođenje procesa izolacije živih stanica vrsta roda Pseudo-nitzschia na svjetlosnom mikroskopu.

⦁ Rad s uspostavljenim staničnim kulturama, priprema staničnog medija, presađivanje i održavanje kultura.

⦁ Praćenje stope rasta populacija u kulturama brojenjem stanica na svjetlosnom mikroskopu

⦁ Priprema uzorka za analizu domoične kiseline u stanicama uzgojenih Pseudo-nitzschia vrsta LC-MS/MS.

⦁ Postavljanje i provedba eksperimentalnog dijela projekta koji uključuje analizu stope rasta i toksičnosti različitih vrsta roda Pseudo-nitzschia u kulturama pri izmijenjenim uzgojnim uvjetima.

 

Profesionalno iskustvo

Obrazovanje

2018.
Diplomski studij, smjer Biologija i kemija
Prirodoslovno-matematički fakultet

Publikacije

Publikacije
Arapov J, Tomašević T, Bonačić T, Pejković M, Bužančić M, Bušelić I, Lepen Pleić I, Casabianca S, Penna A, Skejić S, Ninčević Gladan Ž
A new insight into the taxonomy of Pseudonitzschia genus from the Adriatic Sea Description of P brasiliana P galaxiae P hasleana and P linea
Objavljeno
2023
DOI
ISBN
10.3390/jmse11071370
Pokaži više
Publikacije
Lepen Pleić I, Bušelić I, Messina M, Hrabar J, Žuvić L, Talijančić I, Žužul I, Pavelin T, Anđelić I, Pleadin J, Puizina J, Grubišić L, Tibaldi E, Šegvić-Bubić T
A plantbased diet supplemented with Hermetia illucens alone or in combination with poultry by product meal one step closer to sustainable aquafeeds for European seabass
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.1186/s40104-022-00725-z
Pokaži više
Publikacije
Hrabar J, Smodlaka H, Rasouli Dogaheh S, Petrić M, Trumbić, Palmer L, Sakamaki K, Pavelin T, Mladineo I
Phylogeny and Pathology of Anisakids Parasiti ing Stranded California Sea Lions Zalophus californianus in Southern California
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.3389/fmars.2021.636626
Pokaži više

Projekti

Projekt PSEUDOTOX

Ostalo