Vodeći partner:

APULIA REGION

TRAJANJE:

01.01.2020 – 31.12.2022.

Ukupni proračun projekta:

€ 5.817.547,00

od čega je iz ERDF-a sufinancirano 85%, odnosno:

€ 4.944.914,95.

Projekt CASCADE (eng. CoaStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems protection and management) sufinanciran je sredstvima strateškog programa Interreg Italija-Hrvatska 2014-2020.

Glavni cilj projekta CASCADE je procijeniti kvalitetu morskih obalnih ekosustava u svrhu obnove staništa ugroženih vrsta te pružanje podrške integriranom upravljanju.

Radi se o suradnji talijanskih i hrvatskih regija/županija, regionalnih razvojnih agencija, znanstvenih instituta, a kao pridruženi partneri uključena su i dva ministarstva iz Italije i Hrvatske.

Sljedeće 3 godine projektni tim iz Laboratorija za plankton i toksičnost školjaka i Laboratorija za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju radit će na prikupljanju znanja o bioraznolikosti staništa i ekosustava te na monitoringu istih u području projektne suradnje (Jadransko more).  Sudjelovati će u uspostavljanju novih, kao i unaprjeđenju, postojećih obalnih sustava za praćenje i upravljanje ekosustavima obalnih i otvorenih voda.

Projekt obuhvaća 11 pilot područja:

 • P1 – laguna Grado i Marano i Tršćanski zaljev;
 • P2 – obalni pojas talijanske regije Emilia-Romagna;
 • P3 – morsko zaštićeno područje Torre Guaceto (prirodni greben), Punta della Contessa, Melendugno u talijanskoj regiji Puglia;
 • P4 – ušće rijeke Neretve;
 • P5 – obalni pojas talijanske regije Veneto;
 • P6 – ušće rijeke Miljašić Jaruga;
 • P7 – obalni pojas talijanske regije Molise;
 • P8 – sjeveroistočni dio Jadranskog mora u Hrvatskoj;
 • P9 – ušće rijeke Cetine;
 • P10 – morski park Torre del Cerrano i Pineto na obali Abruzzo;
 • P11 – obalni pojas talijanske regije Marche.

Zajedničkim akcijama će se procijeniti i zaštiti obalna i morska biološka raznolikost te uspostaviti akcije obnove. Pilot područje Instituta za oceanografiju i ribarstvo unutar EU projekta CASCADE je ušće rijeke Neretve.

Na ušću rijeke Neretve (P4 pilot području), Institut za oceanografiju i ribarstvo, će uzorkovati sediment, školjke te morsku vodu u kojima će se potom ovisno o tipu medija, analizirati različiti parametri (salinitet, koncentracije kisika, teških metala i hranjivih soli), s ciljem uspostave optimalnog sustava promatranja obalnih i otvorenih voda.

Voditelj projektnih aktivnosti unutar Instituta za oceanografiju i ribarstvo: dr.sc. Ivana Ujević

Proračun Instituta za oceanografiju i ribarstvo: € 465.886,00

Projektni partneri

PROJEKTNI PARTNER

FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

PROJEKTNI PARTNER

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ, CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MORA

PROJEKTNI PARTNER

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

PROJEKTNI PARTNER

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ARPA FVG)

PROJEKTNI PARTNER

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

PROJEKTNI PARTNER

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PROJEKTNI PARTNER

AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA EMILIA ROMAGNA (ARPAE)

PROJEKTNI PARTNER

DELTA 2000 – SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.

PROJEKTNI PARTNER

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Projektni partner

Institut za oceanografiju i ribarstvo
Šetalište I. Meštrovića 63, 21000 Split

PROJEKTNI PARTNER

JADRANSKI EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA – ATRAC

PROJEKTNI PARTNER

GRAD NIN

PROJEKTNI PARTNER

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

PROJEKTNI PARTNER

REGIONE MARCHE

PROJEKTNI PARTNER

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE „MORE I KRŠ“

Pridruženi partneri:

Pridruženi PARTNER

CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Pridruženi PARTNER

ISTARSKA ŽUPANIJA

Pridruženi PARTNER

REGIONE MOLISE

Pridruženi PARTNER

AMP TORRE DEL CERRANO

Događaji
|
12 svibnja, 2023
Projekt CASCADE predstavlja rezultate istraživanja za očuvanje obalne i morske biološke raznolikosti: Završni događaji u Lecceu i Rovinju
Događaji
|
11 studenoga, 2022
Ljetna škola u Brindisiju u sklopu projekta CASCADE