Događaji

Projekt CASCADE predstavlja rezultate istraživanja za očuvanje obalne i morske biološke raznolikosti: Završni događaji u Lecceu i Rovinju

12.05.2023.

Projekt CASCADE održao je svoje završne događaje u gradovima Lecce i Rovinj, gdje su predstavljeni rezultati projekta svim talijanskim i hrvatskim partnerima, kao i ostalim zainteresiranima.

Projekt CASCADE financiran je iz programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020, a imao je za cilj zaštititi i obnoviti biološku raznolikost u obalnim i morskim ekosustavima u Italiji i Hrvatskoj.

Na oba događaja, mr. sc. Romana Roje Busatto, održala je stručna predavanja i upoznala prisutne s ciljevima projekta, istraživanjima i kemijskim analizama provedenim u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša i Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju mora Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Tom prilikom predstavila je rezultate dobivene istraživanjem pilot područja ušća rijeke Neretve.

Za više informacija o projektu CASCADE posjetite: https://www.italy-croatia.eu/web/cascade

Novosti

Događaji
|
11 studenoga, 2022
Ljetna škola u Brindisiju u sklopu projekta CASCADE