Istraživački rad

Nove vrste fitoplanktona Pseudo-nitzshia u Jadranskom moru

23.07.2023.

Fitoplankton čini autotrofnu komponentu planktona mora. Obzirom da su fotosintetski organizmi oni su ekosustavu primarni proizvođači, stoga čine i osnovu većine hranidbenih lanaca.

Fitoplankton može imati različite učinke na ekosustav. Mogu uzrokovati cvjetanje mora a proizvode i biotoksine kao sekundarne metabolite. Alge kremenjašice iz roda Pseudo-nitzshia česta su, a ponekad i dominantna komponenta fitoplanktonske zajednice Jadranskog mora.

Vrste roda Pseudo-nitzshia imaju sposobnost proizvodnje neurotoksina, domoične kiseline. Organizmi koji se hrane fitoplanktonom, naprimjer školjkaši, mogu u sebi akumulirati domoičnu kiselinu. Konzumacija takvih organizama može izazvati ozbiljne tegobe i kod ljudi. Ovo stanje je poznato kao amnezičko trovanje školjkašima. Važno je napomenuti da do danas nisu zabilježeni slučajevi takvog trovanja u Hrvatskoj, no u literaturi se često spominje tragičan događaj iz Kanade 1987. godine kada je nažalost troje ljudi izgubilo život.

Naš Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša, koji djeluje unutar Instituta, predstavlja nacionalni referentni laboratorij za proučavanje biotoksina prisutnih u morskim organizmima.

S ciljem istraživanja vrsta roda Pseudo-nitzshia, u razdoblju od veljače 2022. do veljače 2023. godine sakupljeni su uzorci morske vode na četiri različite lokacije: Kaštelanski zaljev, Mali Ston, Velebitski kanal i Šibenski zaljev.

Kombinacijom molekularnih metoda i proučavanjem morfoloških karakteristika, pomoću skenirajućeg elektronskog mikroskopa, otkrili smo prisutnost nekoliko novih vrsta iz roda Pseudo-nitzshia koje do sada nisu bile poznate u Jadranskom moru, a radi se o vrstama P. brasiliana, P. hasleana, te P. galaxiae i P. linea.

Rezultati rada svakako pridonose spozjajama o velikoj bioraznolikosti fitoplanktonske zajednice Jadrana. Detalji o ovim novim nalazima rezultirali su znanstvenim radom objavljenom u uglednom časopisu Journal of Marine Science and Engineering, a poveznica na članak je u linku: https://www.mdpi.com/2077-1312/11/7/1370 .

S obzirom na važnost sveobuhvatnog razumijevanja taksonomije ovog roda, naš labaratorij predano će nastaviti provoditi istraživanja roda Pseudo-nitzschia kao i njihove potencijalne toksičnosti.

Novosti

Istraživački rad
|
19 lipnja, 2024
Važan rad talijanskih znanstvenika o gregulama objavljen u novom broju našeg časopisa ACTA ADRIATICA
Istraživački rad
|
18 lipnja, 2024
Uspješno završena TREC ekspedicija na svom hrvatskom dijelu puta
Istraživački rad
|
24 travnja, 2024
Objavljena analiza budućih trendova rasta školjkaša
Istraživački rad
|
21 veljače, 2024
Koliko se u školama uči o moru?