Natječaj - Stari

Stručni savjetnik za kadrovske poslove

22.09.2023.

Institut za oceanografiju i ribarstvo objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto

stručni savjetnik za kadrovske poslove – radno mjesto I. vrste, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme u Općoj službi/Glavnom tajništvu Instituta.

Kandidati za radno mjesto trebaju imati

1. odgovarajuće obrazovanje i to:

završen sveučilišni diplomski studij, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij odnosno stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo.

2. iskustvo rada na odgovarajućim poslovima i to:

najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim kadrovskim i pravnim poslovima (prednost iskustvo rada u ustanovi u sustavu znanosti ili visokog obrazovanja).

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis;

– preslika diplome ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;

– dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu;

– dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-u na e-adresu:  u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja:

Na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za kadrovske poslove u Općoj službi/Glavnom tajništvu Instituta izabrana je Željana Budić Jurić, mag. iur.

Institut za oceanografiju i ribarstvo
Split

Novosti

Natječaji
|
15 studenoga, 2023
Natječaj
Natječaj - Stari
|
06 rujna, 2023
Stručni suradnik za administrativnu podršku projektu
Natječaj - Stari
|
01 rujna, 2023
Viši asistent u području prirodnih znanosti
Natječaj - Stari
|
16 siječnja, 2023
Viši asistent