Natječaj - Stari

Stručni suradnik za administrativnu podršku projektu

06.09.2023.

Institut za oceanografiju i ribarstvo objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto

stručni suradnik za administrativnu podršku projektu – radno mjesto I. vrste, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme i to za rad na projektu Referentni centar za more / Acta Adriatica.

Kandidati za radno mjesto trebaju imati

1. odgovarajuće obrazovanje i to:

završen sveučilišni diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, polje biologija (prednost Biologija i ekologija mora).

2. iskustvo rada na odgovarajućim poslovima i to:

  • poznavanje tematika vezanih za biologiju i ekologiju mora (morski okoliš, vrste i staništa),
  • poznavanje mrežne aplikacije “Open Journal Systems verzije 3” i korištenje iste (sustav potpore izdavanju časopisa),
  • korištenje mrežnih aplikacija sa kartografskom komponentom i rukovanje zemljopisnim koordinatama (korištenje mrežnog GIS-a),
  • osnovno rukovanje i vizualizacija podataka (u tabličnim kalkulatorima i mrežnim preglednicima),
  • testiranje mrežnih aplikacija sa naglaskom na biološke parametre.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis;
  • presliku diplome ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
  • dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu odnosno kandidati koji ne mogu dokazati radno iskustvo izjavu o poznavanju rada na odgovarajućim poslovima (koje poslodavac može testirati);
  • dokaz o državljanstvu;

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-u na e-adresu:  u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja :

Na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za administrativnu podršku projektu, za rad na projektu Referentni centar za more/Acta Adriatica izabrana je Božena Tokić, mag. biol. et oecol. mar.

Institut za oceanografiju i ribarstvo
Split

Novosti

Natječaji
|
17 srpnja, 2024
NATJEČAJ – asistenti
Natječaj - Stari
|
21 lipnja, 2024
NATJEČAJ – kormilar broda
Natječaj - Stari
|
03 lipnja, 2024
NATJEČAJ – stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
Natječaj - Stari
|
16 svibnja, 2024
NATJEČAJ – zapovjednik broda