Natječaj - Stari

Natječaj

05.01.2024.

Institut za oceanografiju i ribarstvo objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

1. na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, jedan (1) izvršitelj /izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za akvakulturu,

2. na suradničko radno mjesto – viši asistent u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne prirodne znanosti, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme u trajanju najdulje četiri (4) godine, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za fiziku mora,

3. na suradničko radno mjesto – viši asistent u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne prirodne znanosti, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme u trajanju najdulje četiri (4) godine, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju mora,

4. na suradničko radno mjesto – viši asistent u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne prirodne znanosti, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme u trajanju najdulje četiri (4) godine, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša,

5. na suradničko radno mjesto – viši asistent u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme u trajanju najdulje četiri (4) godine, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za bentos.

Kandidati trebaju ispunjavati kriterije propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo koji se nalazi na mrežnim stranicama Instituta (https://galijula.izor.hr/dokumenti/) .

Uz prijavu na natječaj se prilaže:

životopis,
preslika diplome o završenom odgovarajućem doktorskom studiju ili rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu (za radno mjesto pod 5. prednost imaju kandidati koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija i/ili kandidati koji imaju iskustvo u korištenju molekularnih metoda),
popis radova te opis znanstvene i stručne djelatnosti,
dokaz o državljanstvu,
dokaze o ispunjavanju zakonskih kriterija, kriterija propisanih Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja i kriterija Instituta za oceanografiju i ribarstvo (za radno mjesto pod. 1.),
dokaz o upisu u Upisnik znanstvenika – matični broj znanstvenika (za radno mjesto pod 1.).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-u na e-adresu: u roku od 30 dana od objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja:

1.Na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, u Laboratoriju za akvakulturu, izabran je dr.sc. Jerko Hrabar.

2.Na suradničko radno mjesto – viši asistent u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne prirodne znanosti, u Laboratoriju za fiziku mora, izabrana je dr.sc. Petra Pranić.

3.Na suradničko radno mjesto – viši asistent u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne prirodne znanosti, u Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju mora, izabran je dr.sc. Jere Veža.

4.Na suradničko radno mjesto – viši asistent u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne prirodne znanosti, u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša, izabrana je dr.sc. Romana Roje Busatto.

5.Na suradničko radno mjesto – viši asistent u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, u Laboratoriju za bentos, izabrana je dr.sc. Marija Kvesić Ivanković.

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Novosti

Natječaji
|
03 lipnja, 2024
NATJEČAJ – stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
Natječaj - Stari
|
16 svibnja, 2024
NATJEČAJ – zapovjednik broda
Natječaj - Stari
|
30 travnja, 2024
NATJEČAJ – Voditelj Jedinice za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete – voditelj ustrojstvene jedinice 4
Natječaj - Stari
|
29 prosinca, 2023
Stručni suradnik za podršku projektima