Znanstveno vijeće

Članovi Znanstvenog vijeća

Predsjednica Znanstvenog vijeća:

dr. sc. Sanja Matić Skoko

Zamjenik predsjednice Znanstvenog vijeća

dr. sc. Gordana Beg Paklar

Članovi Znanstvenog vijeća:

dr.sc. Jakov Dulčić

dr.sc. Mladen Šolić

dr.sc. Branka Grbec

dr.sc. Grozdan Kušpilić

dr.sc. Nedo Vrgoč

dr.sc. Vjekoslav Tičina

dr.sc. Jasna Maršić-Lučić

dr.sc. Leon Grubišić

dr.sc. Živana Ninčević-Gladan

dr.sc. Melita Peharda Uljević

dr.sc. Pero Tutman

dr.sc. Ivana Ujević

dr.sc. Danijela Bogner

dr.sc. Ante Žuljević

dr.sc. Natalia Bojanić

dr.sc. Marija Despalatović

dr.sc. Olja Vidjak

dr.sc. Slavica Matijević

dr.sc. Stefanija Šestanović

dr.sc. Sanda Skejić

dr.sc. Vanja Čikeš Keč

dr.sc. Barbara Zorica

dr.sc. Jerko Hrabar

dr.sc. Danijela Šantić

dr.sc. Tanja Šegvić Bubić

dr.sc. Ivan Cvitković

dr.sc. Hrvoje Mihanović

dr.sc. Slaven Jozić

dr.sc. Igor Isajlović

dr.sc. Branko Dragičević

dr.sc. Jasna Arapov

dr.sc. Ivana Bušelić Garber

dr.sc. Mia Bužančić

dr.sc. Svjetlana Cvjetan Čutura

dr.sc. Natalija Dunić

dr.sc. Tomislav Džoić

dr.sc. Ivana Lepen Pleić

dr.sc. Jelena Lušić

dr.sc. Krešimir Markulin

dr.sc. Ana Vrdoljak Tomaš

dr.sc Daria Ezgeta Balić

dr.sc. Dubravka Bojanić Varezić

dr.sc Nika Stagličić

dr.sc. Hana Uvanović

dr.sc. Mišo Pavičić

Dokumentacija

Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća
Poslovnik o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća