Istraživački rad

Različite životne strategije triju komercijalno iskorištavanih vrsta kapica

02.11.2022.

Kapice su gospodarski važne vrste školjkaša koje se izlovljavaju širom svijeta. Najvažnije područje izlova na području Mediterana nalazi se u sjevernom Jadranu, a jakovljeva kapica (Pecten jacobaeus) najpoznatiji je i najcjenjeniji školjkaš iz ove porodice. Pored jakovljeve kapice, na području sjevernog Jadrana izlovljavaju se još dvije vrste, kraljevska kapica (Aequipecten opercularis) i glatka kapica (Flexopecten glaber).

Poznavanje rasta i razmnožavanja pojedinih vrsta školjkaša ključno je za razumijevanje njihove ekologije, ali i gospodarenje ovim resursima. U nedavno objavljenom znanstvenom radu naši su djelatnici po prvi puta proveli komparativnu analizu razmnožavanja i rasta triju vrsta kapica. Primjenom histološke analize gonada i gonadosomatskog indeksa prikupljeni su podatci o razmnožavanju, dok su podatci o rastu dobiveni putem analize stabilnih izotopa kisika.

Rezultati istraživanja provedenom u sklopu BivACME projekta (HRZZ) pokazali su kako tri taksonomski srodne vrste, kada su izložene istim okolišnim uvjetima, koriste različite životne strategije rasta i razmnožavanja. Na području sjevernog Jadrana jakovljeva kapica se mrijesti u kasno ljeto i ranu jesen, kraljevska kapica zimi, dok se mrijest glatke kapice odvija od početka do sredine ljeta. Zanimljivo je da jakovljeva kapica usporava rast ljušture tijekom toplijeg dijela godine, dok je rast zabilježen i tijekom najnižih temperatura. Glatka kapica ima sličnu sezonsku dinamiku rasta, dok kraljevska kapica preferira topliji period godine za polaganje ljušturnog materijala.

Temperatura i dostupnost hrane su čimbenici koji najviše utječu na razmnožavanje i rast školjkaša, te su ovakva istraživanja izuzetno vrijedna kako bi pratili utjecaj koji bi klimatske promjene mogle imati na gospodarski važne vrste školjkaša.

———————————————–

Novosti

Istraživački rad
|
24 travnja, 2024
Objavljena analiza budućih trendova rasta školjkaša
Istraživački rad
|
21 veljače, 2024
Koliko se u školama uči o moru?
Autori fotografije: Jakica Njire, Jasna Arapov i Natalia Bojanić
Istraživački rad
|
28 studenoga, 2023
Prvi nalaz strane vrste trepetljikaša Rhizodomus tagatzi u Jadranskom moru
Istraživački rad
|
13 listopada, 2023
Hrvatsko-Francuska suradnja na analizama ljuštura školjkaša s Antarktika