Istraživački rad

Prvi nalaz strane vrste trepetljikaša Rhizodomus tagatzi u Jadranskom moru

28.11.2023.
Autori fotografije: Jakica Njire, Jasna Arapov i Natalia Bojanić

U srpnju 2022. godine po prvi je put u Jadranu zabilježena strana vrsta tintinida Rhizodomus tagatzi, u estuariju rijeke Neretve. Ova indopacifička vrsta tintinida, 80ih godina prošlog stoljeća je pronađena u obalnim vodama zapadnog Mediterana i od tada se širi na srednji i istočni Mediteran, Mramorno i Crno more.

Tintinidi su jednostanični zooplanktonski organizmi prepoznatljivi po „ljušturici“ koju nazivamo lorika, a čiji oblik ovisno o vrsti organizma može znatno varirati. Tako primjerice može imati oblik vaze, pehara, cijevi, i slično. Prema tipu lorike razlikujmo vrste s “ljepljivom” lorikom koji dominiraju u obalnim ekosustavima, dok su one s “prozirnom” češće u otvorenim vodama. Osim za zaštitu, lorika olakšava migracije tintinida u vodenom stupcu, a služi i kao podloga za pričvršćivanje čestica detritusa čime smanjuje osjetljivost tintinida na predatore. Ponekad, zbog svoje brojnosti u morskim ekosustavima, ovi su organizmi veoma važna komponenta planktonskih hranidbenih mreža.

U estuariju rijeke Neretve vrsta Rhizodomus tagatzi se javlja tijekom toplog razdoblja godine i tolerira širok raspon saliniteta. Maksimalna brojnost od čak ~2000 stanica po litri je evidentirana u sloju 5-7 m dubine na postaji kod Opuzena (16 km uzvodno od ušća rijeke) i među najvišim je vrijednostima zabilježenim za Mediteran i susjedna mora. Tako visoka gustoća populacija ovog tintinida je povezana s ulaskom morske vode u samo korito rijeke Neretve u pridnenom sloju. Tijekom ljeta, kad je intenzitet dotoka rijeke Neretve nizak, na granici slatke i morske vode se javlja nagli porast koncentracije hranjivih soli, što stvara povoljne ekološke uvjete za razvoj mikrobnih zajednica. Međutim, s porastom dotoka rijeke, slatka voda postupno istiskuje klin morske vode iz estuarija i početkom zime ispuni cijelo riječno korito. Tako izmijenjeni ekološki uvjeti nisu više povoljni za preživljavanje vrste i ona u potpunosti nestaje iz estuarija.

Balastne vode brodova mogu se smatrati uzrokom unosa ove vrste u Jadran. Kao poluzatvoreno more s ograničenom izmjenom vodenih masa sa susjednim morima, Jadransko je more iznimno osjetljivo na onečišćenje i unos stranih vrsta. Iako trenutno vrsta R. tagatzi naizgled ne stvara vidljiv ekološki problem u estuariju rijeke Neretve, ona svakako može istisnuti autohtone vrste tintinida i tako smanjiti biološku raznolikost zajednice.

Na ovom pronalasku sudjelovali su znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku i Odjel za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku. Detaljne informacije možete pronaći u radu dostupnom preko poveznice: https://www.mdpi.com/2073-4441/15/10/1821.

Novosti

Istraživački rad
|
24 travnja, 2024
Objavljena analiza budućih trendova rasta školjkaša
Istraživački rad
|
21 veljače, 2024
Koliko se u školama uči o moru?
Istraživački rad
|
13 listopada, 2023
Hrvatsko-Francuska suradnja na analizama ljuštura školjkaša s Antarktika
Ribolov pelagičnom koćom. Foto: Tea Juretić
Istraživački rad
|
02 listopada, 2023
Dvadeseta ekspedicija ehosondiranja hrvatskog dijela Jadrana MEDIAS