Projekt

Projektom CAAT razvijena su inovativna rješenja za prognoziranje utjecaja zagađenja na priobalne vode

18.12.2023.

Institut za oceanografiju i ribarstvo bio je jedan od partnera na projektu CAAT (Eng. Coastal Autopurification Assessment Technology) – Razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda.

Projekt CAAT je imao za cilj povezati fundamentalna istraživanja iz područja atmosferskog i oceanografskog modeliranja s procesima toka i transporta zagađenja površinskim i podzemnim otjecanjem prema priobalnim vodama Jadranskog mora, a sve u svrhu kvantificiranja stvarnog opterećenja na spomenuta vodna tijela te potencijalnih autopurifikacijskih sposobnosti tih tijela.

Ovim projektom su se razvila inovativna rješenja za prognoziranje utjecaja zagađenja na priobalne vode, s fokusom na područje Kaštelanskog zaljeva te Bračkog i Splitskog kanala.

Na navedenom projektu IOR je bio uključen u niz aktivnosti, posebno usredotočenih na prikupljanje, organizaciju i analizu podataka potrebnih za prilagodbu i evaluaciju dostupnih atmosferskih i oceanografskih modela, evaluaciju postojećeg operativnog atmosfersko-oceanografskog modela prilagođenog za primjenu na područjima Kaštelanskog zaljeva te Bračkog i Splitskog kanala, kao i na implementaciju postojećih i novih senzora za mjerenje dinamike i kakvoće mora. Između ostalog, IOR je pribavio sofisticirani uređaj za mjerenje radijalne komponente površinskih struja, koji pokriva velik dio morske površine Bračkog kanala i dio Kaštelanskog zaljeva.

Metodologija razvijena kroz projekt CAAT pružit će smjernice za adekvatno i integralno upravljanje priobalnim područjima u kontekstu osiguranja optimalnog stanja kakvoće mora, uravnoteženog s pratećim ekonomskim i socijalnim prilikama. Značajna nadogradnja sustava za mjerenje površinskih struja bila bi postignuta instalacijom drugog uređaja na sjeveroistočnoj strani otoka Šolte ili sjeverozapadnom dijelu otoka Brača, čime bi se omogućilo određivanje apsolutnih vektora površinskih struja u zapadnom dijelu Bračkog kanala, a mjerenja površinskih struja predstavljaju temelj za validaciju numeričkih modela i određivanje rasprostiranja zagađenja.

Završna konferencija projekta održana je 28. studenoga 2023. godine u Amfiteatru Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, a projekt je bio sufinanciran preko Ministarstva znanosti i obrazovanja iz Europskog fonda za regionalni razvoj te se odvijao u razdoblju između prosinca 2019. i studenoga 2023. godine.

Novosti

Projekt
|
15 lipnja, 2024
Izgradnja zajedničkog sustava praćenja neautohtonih vrsta kroz projekt ALIENA
Projekt
|
15 lipnja, 2024
FishNoWaste – razvijanje zajedničkih politika i preporuka za upravljanje otpadom u ribarskim lukama
Događaji
|
28 svibnja, 2024
Prva europska znanstvena ekspedicija proučavanja utjecaja čovjeka na priobalna područja stiže u Split
Projekt
|
17 svibnja, 2024
Električni motori za ribolov u Jadranskom moru: početak europskog 3EFISHING projekta