PROGRAM:

INTERREG Italija-Hrvatska 2014-2020

NAZIV PROJEKTA:

SOUNDSCAPES IN THE NORTH ADRIATIC SEA AND THEIR IMPACT ON MARINE BIOLOGICAL RESOURCES

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

€ 2.146.040,50

2.146.040,50 €

AKRONIM:

SOUNDSCAPE

TRAJANJE PROJEKTA:

01.01.2019.- 30.11.2021.

Podvodna buka i njen utjecaj na prirodna biološka bogatstva u sjevernom Jadranu

Projekt SOUNDSCAPE financiran je od strane EU Interreg V/A Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020., a u okviru Standardnog programa, tema Okoliš i kulturna baština, specifični cilj 3.2 – Doprinos zaštiti i obnovi bioraznolikosti. U projektu sudjeluju 4 hrvatska partnera (Institut za oceanografiju i ribarstvo kao vodeći partner, Plavi svijet, Nastavni zavod za zdravlje Primorsko-goranske županije i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, te 4 talijanska partnera (Nacionalni istraživački institut (CNR: ISMAR i IMO), Agencija za zaštitu okoliša pokrajine Fruli-Venezia-Giulia, pokrajina Marche i Fondacija Cetacea. Projekt je započeo 1. siječnja 2019. i završava 30.studenoga 2021. godine, odnosno dužina trajanja Projekta je 35 mjeseci. Budžet Projekta je 2.146.040,51€.

Glavni cilj Projekta je bio uspostaviti prekograničnu tehničku, znanstvenu i institucionalnu suradnju između talijanskih i hrvatskih tvrtki u cilju zajedničkih istraživanja procjene utjecaja podvodne na morsku faunu te općenito na bioraznolikost i ekosustav sjevernog Jadrana. Ova suradnja ima za cilj osigurati učinkovitu zaštitu morske biološke raznolikosti i razviti održivo korištenje morskih i obalnih ekosustava i prirodnih bogatstava. U sklopu Soundscape projekta mjerena je antropogena podvodna buka na 9 postaja (frekventni opseg 40KHz, 16 bita) postavljenih u priobalnim i otvorenim vodama sjevernog Jadrana tijekom 15 mjeseci (ožujak, 2020. – lipanj, 2021.). Uz različite statističke obrade mjerenih podataka izračunate su i srednje vrijednosti buke u intervalima od 20 sekundi koje su korištene kao ulazni podatci u numerički model Quonops u svrhu njegovog kalibriranja. Korištenjem ovih i podataka drugih potrebnih parametara (batimetrija, vrste sedimenta, temperatura i salinitet mora, valovi) numeričkim modeliranjem su dobijene karte prostornovremenskih vrijednosti raspodjele podvodne buke pomoću kojih se može analizirati njen utjecaj na morsku faunu sjevernog Jadrana.