NOSITELJ PROJEKTA

Institut za oceanografiju i ribarstvo

TRAJANJE PROJEKTA

20. ožujka 2017. – 19. ožujka 2021.

VODITELJ PROJEKTA

Ivica Vilibić

Main objective

JADRANSKE DEKADSKE I MEĐUGODIŠNJE OSCILACIJE: OPAŽANJA, MODELIRANJE I POSLJEDICE

Ciljevi

Glavni cilj projekta ADIOS jest istražiti i kvantificirati procese koji pokreću međugodišnje i desetljetne termohaline varijacije u jadransko-jonskom bazenu. Cilj će se postići:

  • dokumentiranjem međugodišnje i desetljetne varijabilnosti analizom dugoročnih oceanografskih mjerenja i postojećih klimatskih modela,
  • istraživanjem sezonskih i višegodišnjih procesa koji pokreću jadransko-jonsku termohalinu cirkulaciju, u prvom redu stvaranje guste vode u Jadranu i BIOS-a (Bimodalna jadransko-jonska oscilacija), te
  • procjenom prošle i buduće jadranske klime primjenom jadranskog združenog (atmosfera-more) klimatskog modela visoke razlučivosti

Prvi specifični cilj projekta ADIOS jest održati ‘na životu’ dugoročna oceanografska mjerenja u srednjem Jadranu, prvenstveno na Palagruškom pragu, na kojem se obavljaju mjerenja od 1950-ih godina do gotovo danas. Osim satelitskih proizvoda, ovi podaci su ključni za verifikaciju dugoročnih klimatskih modela, i zbog toga su od najveće važnosti za realizaciju glavnog cilja projekta.

Drugi specifični cilj projekta ADIOS je ujediniti postojeće napore i aktivnosti koji se provode u svrhu praćenja dinamike Jadrana. Hrvatska istraživanja i ulaganja u istraživanja mora su vrlo mala u odnosu na sredstva uloženo od strane Italije, koja ima nacionalni istraživački program praćenja stanja mora, a vrlo su aktivni u brojnim europskim projektima i programima. OGS institut je uključen i vodi mnoštvo oceanografskih krstarenja, te će se ti podaci biti koherentno analizirani unutar ADIOS projekta zajedno s hrvatskim podacima.

Treći specifični cilj projekta jest procijeniti učinkovitost postojećih višedesetljetnih klimatskih oceanskih simulacija u Jadranskom moru, koristeći veliki broj postojećih regionalnih klimatskih simulacija u Sredozemlju (dostupnih na Med-CORDEX mrežnim stranicama, te kroz suradnju s CNRM modelarskom grupom u Toulouseu.

Četvrti specifični cilj projekta jest poboljšati klimatsko modeliranje u Jadranu pokretanjem ‘state-of-the-art’ jadranskog združenog (atmosfera-ocean) klimatskog modela visoke rezolucije za prošlu i buduću klimu, ugniježđenog u postojeće regionalne modele Sredozemlja. Rezolucija takvog modela će biti višetruko veća od postojećih modela, te će omogućiti puno bolju kvantifikaciju sadašnjih i budućih promjena termohalinih svojstava, procesa i dinamike Jadrana (npr. stvaranje guste vode, BIOS).

Projektni partneri

nositelj projekta

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kačićeva 26, 10000 Zagreb
www.geof.unizg.hr

Projektni partner

Institut za oceanografiju i ribarstvo
Šetalište I. Meštrovića 63, 21000 Split
www.izor.hr

Projektni tim

Gordana Beg Paklar
Laboratory of Plankton and Shellfish Toxicity
Gordana Beg Paklar
Laboratory of Plankton and Shellfish Toxicity
GBP
Gordana Beg Paklar
Laboratory of Plankton and Shellfish Toxicity
Gordana Beg Paklar
Laboratory of Plankton and Shellfish Toxicity
GBP
Gordana Beg Paklar
Laboratory of Plankton and Shellfish Toxicity

Novosti

Fieldwork
srp 18, 2022
IN NEWS – GLYCYMERIS BIMACULATA MORTALITET 5
Fifth bi-monthly fieldwork collection of mussel Mytilus galloprovincialis succesfully completed.…
Fieldwork
srp 18, 2022
IN NEWS – GLYCYMERIS BIMACULATA MORTALITET 4
Fifth bi-monthly fieldwork collection of mussel Mytilus galloprovincialis succesfully completed.…
Dissemination
srp 18, 2022
IN NEWS – GLYCYMERIS BIMACULATA MORTALITET 3
Fifth bi-monthly fieldwork collection of mussel Mytilus galloprovincialis succesfully completed.…
Prikaži sve

Publikacije

Publikacije
Reyes E,Aguiar E,Bendoni M,Berta M,Brandini C,Cáceres- Euse A,Capodici F,Cardin V,Cianelli D,Ciraolo G,Corgnati L,Dadić V,Doronzo B,Drago A,Dumas D,Falco P,Fattorini M,Fernandes MJ,Gauci A,Gómez R,Griffa A,Guérin CA,Hernández-Carrasco I,Hernández-Lasheras J,Ličer M,Lorente P,Magaldi MG,Mantovani C,Mihanović H,Molcard A,Mourre B,Révelard A,Reyes- Suárez C,Saviano S,Sciascia R,Taddei S,Tintoré J,Toledo Y,Uttieri M,Vilibić I,Zambianchi E,Orfila A
Coastal highfrequency radars in the Mediterranean Part Applications in support of science priorities and societal needs
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.5194/os-18-797-2022
Pokaži više
Publikacije
Lorente P,Aguiar E,Bendoni M,Berta M,Brandini C,Cáceres-Euse A,Capodici F,Cianelli D,Ciraolo G,Corgnati L,Dadić V,Doronzo B,Drago A,Dumas D,Falco P,Fattorini M,Gauci A,Gómez R,Griffa A,Guérin CA,Hernández-Carrasco I,Hernández-Lasheras J,Ličer M,Magaldi MG,Mantovani C,Mihanović H,Molcard A,Mourre B,Orfila A,Révelard A,Reyes E,Sánchez J,Saviano S,Sciascia R,Taddei S,Tintoré J,Toledo Y,Ursella L,Uttieri M,Vilibić I,Zambianchi E,Cardin V
Coastal highfrequency radars in the Mediterranean Part Status of operations and a framework for future development
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.5194/os-18-761-2022
Pokaži više
Publikacije
Mladineo I Hrabar J Trumbić Manousaki T Tsakogiannis A Taggart J B Tsigenopoulos C S
Community Parameters and Genome Wide RAD Seq Loci of Ceratothoa oestroides Imply Its Transfer between Farmed European Sea Bass and Wild Farm Aggregating Fish
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.3390/pathogens10020100
Pokaži više
Prikaži sve