Priobalne zajednice Riba I drugih Morskih Organizama: Stanje, izazovi i pritisci (PRIMOS)

NAZIV PROJEKTA:

Priobalne zajednice Riba I drugih Morskih Organizama: Stanje, izazovi i pritisci

FINANCIRA:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

AKRONIM:

PRIMOS

TRAJANJE PROJEKTA:

2024.-2027.

PROGRAM:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Priobalne zajednice Riba I drugih Morskih Organizama: Stanje, izazovi i pritisci (PRIMOS) 

Priobalna područja su važna esencijalna staništa mnogih morskih organizma jer olakšavaju preživljavanje nedoraslih jedinki i podržavaju procese rasta. Ta su područja pod stalnim utjecajem širokog raspona abiotičkih, biotičkih i antropogenih čimbenika koji utječu na biološku raznolikost, obilje, strukturu i funkcioniranje zajednica i ekosustava.

Planirana istraživanja će se odvijati kroz nekoliko modula povezujući prostorne i vremenske promjene u priobalnim zajednicama s ciljem razumijevanja djelovanja različitih okolišnih čimbenika, ekoloških komponenti i ljudskih aktivnosti na dinamiku i strukturu populacija ciljanih vrsta i priobalnih zajednica riba i drugih morskih organizama. Procjenom starosti i dnevne stope rasta nedoraslih riba odredit će se učinak promjena okoliša na preživljavanje, novačenje i obnavljanje stockova. Analiza sastava i strukture zajednica riba unutar i izvan zaštićenih područja, omogućit će procjenu utjecaja priobalnog ribolova i učinaka zaštite kao i ulogu zaštićenih područja u oporavku i očuvanju priobalnih zajednica. Kako su određene skupine i vrste riba još uvijek nedovoljno istražene, pokušat će se rasvijetliti biološke odrednice, obrasce kretanja i rasprostranjenosti odabranih ciljanih, ali i osjetljivih i novih vrsta riba. Saznanja o količinama morskog otpada i mjestima nakupljanja u priobalnom području pomoći će procijeniti eventualni utjecaj otpada na priobalne zajednice.

Dobiveni rezultati istraživanja mogu poslužiti kao podloga za donošenje novih preporuka i propisa vezanih uz održivo gospodarenje, smanjenje slučajnog ulova osjetljivih vrsta, zaštitu bioraznolikosti i očuvanje strukture priobalnih zajednica.

Projektni tim
Novosti

Započeo je projekt PRIMOS

Započela je provedba projekta PRIMOS – Priobalne zajednice Riba I drugih Morskih Organizama: Stanje, izazovi i pritisci. Projekt je financiran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a trajat će 4 godine. Na ovoj stranici moći ćete pratiti naše aktivnosti i napredak projekta.