NAZIV PROJEKTA:

Bentoske nezavičajne vrste u hrvatskom dijelu Jadranskog mora

TIP PROJEKTA:

Istraživački projekt

AKRONIM:

BenthicNIS

TRAJANJE PROJEKTA:

2019-2022

FINACIRA:

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Bentoske nezavičajne vrste u hrvatskom dijelu Jadranskog mora

Projekt kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost ima za cilj utvrditi rasprostranjenost, način unosa i širenja te utjecaj bNIS vrsta, makroalga i beskralješnjaka. Projekt će značajno povećati svijest javnosti o problemu stranih vrsta u morskom ekosustavu. Dobiveni podaci poslužit će kao osnova za provedbu EU smjernica i strategija, ali i kao važna osnova za buduće projekte vezane uz bNIS vrste.

Kontakt osoba