Natječaj - Stari

NATJEČAJ – Voditelj Jedinice za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete – voditelj ustrojstvene jedinice 4

30.04.2024.

Institut za oceanografiju i ribarstvo objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto Voditelj Jedinice za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete – voditelj ustrojstvene jedinice 4, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

Kandidat/kinja treba ispunjavati slijedeće uvjete:

1.završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij (razina HKO-a 7.1.sv. ili 7.1.st.) iz područja društvenih znanosti, polje pravo;

2.poznavanje sustava osiguravanja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju;

3.najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (prednost iskustvo rada u ustanovi u sustavu znanosti i visokog obrazovanja).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis;

– presliku diplome ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;

– dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu;

– dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-4413/prednost-pri-zaposljavanju/4414).

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-u na e-adresu:  u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo ( www.izor.hr).

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Novosti

Natječaj - Stari
|
16 svibnja, 2024
NATJEČAJ – zapovjednik broda
Natječaj - Stari
|
05 siječnja, 2024
Natječaj
Natječaj - Stari
|
29 prosinca, 2023
Stručni suradnik za podršku projektima
Natječaj - Stari
|
15 studenoga, 2023
Natječaj