Ostalo

Mjera 1.4. Prikupljanje otpada naplavljenog na obali putem ekoloških akcija čišćenja

04.05.2020.

Opis mjere:

Organiziranje akcija čišćenja priobalja ima za cilj smanjivanje količina otpada naplavljenog na obali uključivanjem šire zainteresirane javnosti. Dosadašnje aktivnosti čišćenja obale obično su se provodile kroz pojedinačne aktivnosti nevladinih udruga, a u većini slučajeva prijavljivale su se ukupne količine otpada ili prema vrsti materijala bez daljnje klasifikacije vrsta predmeta. Nije točno poznato koliko se godišnje provodi ovakvih akcija u Hrvatskoj, ali u odnosu na količine i rasprostranjenost te potencijalni utjecaj takvog otpada, postoji potreba za njihovim povezivanjem i umrežavanjem. Stoga ova mjera predviđa aktivnosti na sustavnom koordiniranju ovog načina prikupljanja otpada, aktivnosti na usklađivanju evidencija za praćenje tako prikupljenog otpada s podacima o sastavu te prikupljanje i obradu informacija o prostornoj rasprostranjenosti i potencijalnim izvorima.

Novosti

Ostalo
|
02 prosinca, 2023
Dr. sc. Jelena Mandić održala predavanje na temu Zakiseljavanje Mora
Ostalo
|
04 svibnja, 2020
Mjera 1.6. Prikupljanje izgubljenih ili odbačenih ribolovnih alata
Ostalo
|
04 svibnja, 2020
Mjera 1.5. Prikupljanje otpada u moru putem ronilačkih akcija
Ostalo
|
04 svibnja, 2020
Mjera 1.3. Uspostava mreže za prikupljanje i prihvat morskog otpada putem koćarenja