Događaji

Javno izlaganje Strateške studije o utjecaju na okoliš Program mjera i Nacrta Programa mjera 2022-2027

23.06.2023.

Institut kao nositelj Referentnog centra za more određenog od Vlade Republike Hrvatske sudjeluje u izvršavanju poslova vezanih za ispunjavanje Okvirne direktive o pomorskoj strategiji Europske unije (2008/56/EZ -ODMS).

U sklopu obaveza RH prema ODMS (čl. 13 ODMS) je i izrada programa mjera koje treba poduzeti radi ostvarivanja ciljeva očuvanja dobrog stanja morskog okoliša.

Koordinatorica izrade Programa mjera dr. sc. Slavica Matijević je 21. lipnja 2023. godine u prostorijama MINGOR-a u zgradi Hrvatskih voda, Vukovarska 220, u Zagrebu sudjelovala na Javnom izlaganju: Strateške studije o utjecaju na okoliš Program mjera i Nacrta Programa mjera 2022-2027 koji je dio postupka Javnog savjetovanja započetog 02. lipnja 2023.

Kao i za prethodni program mjera donešen 2017. godine, odlučeno je da novi program mjera koji RH treba donijeti i izvijestiti prema Europskoj komisiji bude dokument koji integrira provedbu dvaju dokumenta koji su obveze RH: (1) ODMS i (2) Protokol Barcelonske konvencije o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja (NN – MU, br. 8/12) IUOP. Ovaj integrirani pristup program mjera čini vrlo složenim i zahtjevnim dokumentom. Stoga su za izradu Programa mjera zaštite morskog i obalnog područja RH 2022-2027 (Program mjera 2022-2027), pozvana sudjelovati sva tijela, institucije i zavodi koji svojim resorima imaju poveznicu s morskom okolišem i obalnim područjem RH (Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN, br. 112/14, 39/17 i 112/18).

Cijeli postupak je započeo 20. lipnja 2021. godine kad je donešena odluka o potrebi izrade Studije za stratešku procjenu utjecaja na okoliš (SPUO) Programa mjera zaštite morskog i obalnog područja RH 2022-2027.

Postupak Javnog savjetovanja o ovim dokumentima je još u tijeku (do 02. srpnja 2023.), a po njegovom završetku uslijedit će E-savjetovanje za Nacrt Programa mjera 2022-2027 na kojem će zainteresirana javnost opet biti pozvana sudjelovati svojim komentarima i prijedlozima.

Novosti

Događaji
|
25 ožujka, 2024
Radionica za ugostitelje o invazivnom plavom raku
Događaji
|
13 ožujka, 2024
Održana radionica projekta ADRISAAF
Događaji
|
01 ožujka, 2024
Započeli smo dvogodišnji bilateralni projekt suradnje „Promjene u životnom ciklusu morskih školjkaša pod prirodnim i ljudskim promjenama okoliša: perspektiva konzervacijske paleobiologije”
Istraživački rad
|
21 veljače, 2024
Koliko se u školama uči o moru?