Nove vrste riba u Jadranu

Svrha ovog popisa je da se upotpuni popis jadranske ihtiofaune koji je objavio Jardas 1996. godine. Popisu jadranske ihtiofaune prema Jardasu (1996), (407 vrsta i podvrsta) dodana je 31 vrsta i podvrsta. Za 4 vrste navedene u popisu jadranske ihtiofaune iz 1996. godine Kovačić je revizijom utvrdio da se trebaju brisati. To su: Gobiusculus flavescens, Vanneaugobius pruvoti, Pomatochistus microps i Pomatochistus tortonesei.

31

Nova vrsta

434

Vrsta i podvrsta

Sve ribe
Batifilne vrste
Glavoči
Lesepsijski migranti
Potvrđeni stariji nalazi
Treba naglasiti da se sve navedene kategorije međusobno preklapaju (npr. u kategoriji istočno atlanske i mediteranske vrste navedeno je 5 vrsta a upravo većina opisanih riba spada u ovu kategoriju), ali zbog preglednosti ovog popisa napravljena je gore navedena podjela.
Narančasto pjegasta kirnja 2
Epinephelus Coioides
Afrički kostorog
Stephanolepis Diaspros
Bodljikava mramorna riba
Siganus Rivulatus
Afrička poletuša
Parexocoetus Mento