Mrežna kamera

Početak rada: od 18. svibnja 2001.
Položaj: U vanjskom kučištu na vrhu terase sa drugog kata instituta na zapadnoj strani.
Učestalost: kamera snima jednu sliku u sekundi (mogućnosti kamere su veće, ali zbog propusnosti mreže više nego dovoljna brzina)
Model: od 2001. do 2023. godine network camera Axis 2120 (nakon slikanih preko 600 miliona slika je otišao CCD senzor). Od rujna 2023. IPC-HFW2541E-S-0280B.
Animacija (dan ubrzano) – stranica za prikaz niza prethodno snimljenih slika. Slike se spremaju svakih 10 minuta, a čuvaju 7 dana.
Jedna na dan – stranica za prikaz arhive fotografija sa kamere. Prikazuje se jedna fotografija dnevno snimljena u isto vrijeme, a na različit dan. Moguć je odabir više termina snimanja

POKRETNE SLIKE S KAMERE
ANIMACIJA-DAN UBRZANO
JEDNA SLIKA NA DAN
SMJER (KADAR) KAMERE
POVIJEST

Pokretne slike s kamere