Mrežna kamera

Početak rada: od 18. svibnja 2001.
Položaj: U vanjskom kučištu na vrhu terase sa drugog kata instituta na zapadnoj strani.
Učestalost: kamera snima jednu sliku u sekundi (mogućnosti kamere su veće, ali zbog propusnosti mreže više nego dovoljna brzina)
Model: network camera Axis 2120 (dobavljač za hrvatsku: UNIplus d.o.o. Čakovec ).
Animacija (dan ubrzano) – stranica za prikaz niza prethodno snimljenih slika. Slike se spremaju svakih 10 minuta, a čuvaju 7 dana.
Jedna na dan – stranica za prikaz arhive fotografija sa kamere. Prikazuje se jedna fotografija dnevno snimljena u isto vrijeme, a na različit dan. Moguć je odabir više termina snimanja

Pokretne slike s kamere

Animacija – dan ubrzano

Jedna slika na dan

Smjer (kadar) kamere

Na karti je vidljivo vidno polje kamere. Sa lijeve strane slike sa kamere je u pozadini otok Čiovo, sa desne strane dio Kaštela, a ispred njih dio Kaštelanskog zaljeva.