Događaji
|
15 listopada, 2023
Predstavljen projekt kartiranja bentoskih staništa
Istraživački rad
|
13 listopada, 2023
Hrvatsko-Francuska suradnja na analizama ljuštura školjkaša s Antarktika
Događaji
|
13 listopada, 2023
EMB predstavio ključne dokumente na EurOCEAN 2023: Izgradnja obalne otpornosti u Europi i Plavi ugljik za ublažavanje klimatskih i bioloških kriza
Događaji
|
11 listopada, 2023
Održan 1. Forum mreže mladih stručnjaka za morske znanosti (ECOP)