Događaji
|
07 prosinca, 2023
Završen projekt More budućnosti
Projekt
|
08 studenoga, 2023
Završen Projekt Blue-connect: Obrazovanje mladih istraživača i ekoloških junaka
Ribolov pelagičnom koćom. Foto: Tea Juretić
Istraživački rad
|
02 listopada, 2023
Dvadeseta ekspedicija ehosondiranja hrvatskog dijela Jadrana MEDIAS
Projekt
|
14 kolovoza, 2023
Priručnik o novim vrstama riba i rakova desetronožaca u Jadranu