Ravnateljica:

dr. sc. Živana Ninčević Gladan

Pomoćnik ravnateljice:

dr. sc. Nedo Vrgoč