Djelatnosti

Institut za oceanografiju i ribarstvo je osnovan 1930. godine kao prva nacionalna znanstveno-istraživačka institucija koja se bavi istraživanjem mora. 

Od samog utemeljenja, znanstvena djelatnost Instituta je izrazito multidisciplinarna pa pokriva područja biološke, kemijske i fizičke oceanografije, sedimentologije, ribarstvene biologije i marikulture.

Osnovno usmjerenje u radu Instituta predstavljaju temeljna znanstvena istraživanja, kroz znanstvene projekte financirane od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ). Značajan dio ovih istraživanja usmjeren je na otkrivanje složenih interakcija koje oblikuju morski okoliš. Razumijevanje funkcioniranja ekosustava neophodno je u stvaranju mjera za zaštitu Jadrana i njegovih bioloških bogatstava, s ciljem održivog iskorištavanja.

Isto tako, kroz brojne projekte financirane od strane Europske komisije ili različitih privrednih subjekata, provodimo i monitoring biodiverziteta populacija i stanja zaliha morskih organizama, kartiranja biotopa, određivanje početnog stanja okoliša te razne studije utjecaja na okoliš. Podaci koje je Institut prikupio dugogodišnjim radom znanstvenika kroz dugoročna istraživanja i nizove fizikalnih, kemijskih i bioloških podataka predstavljaju značajnu pomoć i podlogu u provedbi europskih direktiva usmjerenih na upravljanje i zaštitu površinskih voda i marinskog okoliša (ODMS, ODV).

Osim temeljnih znanstvenih istraživanja Institut za oceanografiju i ribarstvo provodi i brojna primijenjena istraživanja za potrebe očuvanja okoliša, marikulture i gospodarstva općenito, putem kojih velik dio znanstvenih spoznaja i rezultata nalazi svoju praktičnu primjenu i u praksi.

Jedan dio aktivnosti Instituta je posvećen i pedagoškoj aktivnosti, jer je Institutu povjereno organiziranje i izvođenje nastave na Centru za studije mora Sveučilišta u Splitu. Institut je također u suradnji sa Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem u Dubrovniku osnovao i organizirao doktorski studij Primijenjene znanosti o moru, kao i doktorski studij Oceanologija sa Sveučilištem u Zagrebu i Institutom Ruđer Bošković. U okviru ove djelatnosti, Institut je u suradnji s vladom Kraljevine Nizozemske tijekom deset godina redovito održavao međunarodni tečaj iz ribarstvenih znanosti, što je nažalost prekinuto početkom rata 1991. godine.

Veoma značajna aktivnost je i izdavačka djelatnost Instituta , jer od 1932. godine Institut izdaje znanstveni časopis “ACTA ADRIATICA” preko kojeg ostvaruje razmjenu sa oko 350 domaćih i inozemnih znanstvenih izdavača.

Međunarodna suradnja Instituta razvijena je na raznim osnovama. Ova je aktivnost bila izuzetno značajna od samog osnutka Instituta, tako da su suradnici Instituta veoma aktivno sudjelovali u radu i organiziranju mnogih međunarodnih organizacija, komisija i programa za istraživanje mora, poglavito u okviru Mediterana, gdje je Institut imao i još uvijek ima veoma značajnu ulogu (CIESMM -Međunarodna komisija za znanstveno istraživanje Mediterana, GFCM-Generalni savjet za ribarstvo Mediterana, EU-MEDITS, IOC-Međuvladina oceanografska komisija, WMO-Svjetska meteorološka organizacija, WHO-Svjetska zdravstvena organizacija, OECD-Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj, UNEP-Program Ujedinjenih naroda za okoliš). U okviru projekta FAO-ADRIAMED Institut je imenovan za «focal point» instituciju na razini svih zemalja istočne strane Jadrana, a od strane Hrvatske je imenovan odgovornom institucijom za suradnju s IOC-om.
U proteklih sedamdesetak godina najveći se dio međunarodne suradnje odvijao putem bilateralne suradnje (Italija, Francuska, SAD, Njemačka, Velika Britanija), dok se zadnjih godina sve veći dio međunarodne suradnje odvija kroz razne multidisciplinarne projekte EU, posebice kroz projekte na regionalnoj osnovi.