Korisnik

Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša

U Institutu za oceanografiju i ribarstvo planktonološka istraživanja imaju izuzetno dugu tradiciju, jer datiraju od samih početaka djelovanja Instituta. Rad u laboratoriju objedinjuje istraživanja iz ekologije i taksonomije fitoplanktona i zooplanktona, te istraživanja procesa primarne proizvodnje. Taksonomska su istraživanja najvećim dijelom usmjerena na mikrozooplankton, mezozooplankton i mikrofitoplankton, dok se u okviru ekoloških istraživanja najveća pozornost pridaje istraživanju promjena u fitoplanktonskoj i zooplanktonskoj zajednici nastalih pod utjecajem antropogenog djelovanja i klimatskih promjena. U ovim su istraživanjima od velike pomoći i dugogodišnji nizovi podataka (fitoplankton, zooplankton, primarna proizvodnja, klorofil /a/), koji predstavljaju posebnu vrijednost ovog laboratorija i Instituta.

Posebna aktivnost laboratorija je vezana uz temeljna istraživanja toksičnog fitoplanktona, a iz kojih su proistekla i primijenjena istraživanja vezana uz ispitivanje toksičnosti školjkaša.

Temeljem znanstvenih referenci suradnika laboratorija, kao međunarodnih interkalibracija na području toksičnog fitoplanktona i analize fikotoksina, Laboratorij je 2008. godine dobio akreditaciju po ISO/IEC 17025, a ujedno kao jedini u Hrvatskoj s akreditacijom na ovom području. Laboratorij je Nacionalni referentni laboratorij za spomenuto područje.