Welcome

Laboratory of Marine Microbiology - Equipment Laboratory of Marine Microbiology - Equipment

Liquid scintillation analyzer

Koristi se za određivanje bakterijske proizvodnje metodom radioaktivnog obilježavanja


Epifluorescentni mikroskop

Koristi se za određivanje broja i mjerenje dimenzija morskih mikroorganizama.


Protočni citometar

Koristi se za određivanje veličinske i trofičke strukture mikrobnih zajednica


Vodena kupelj

Koristi se za različite svrhe (održavanje temperature čvrstih podloga prije izlijevanja, provođenje eksperimenata pri određenim temperaturama, osiguravanje stabilnih temperatura pri umjeravanju termometara,...)


Inkubatori

Koriste se za održavanje temperature pri inkubaciji mikroorganizama, te za provođenje različitih eksperimenata pri određenim temperaturama


Autoklav

Služi za sterilizaciju mikrobiološkog materijala


Inkubator-tresilica

Koristi se za održavanje temperaure pri inkubaciji mikroorganizama uz dodatno mehaničko miješanje.


Filtracijska aparatura

Koristi se u postupku određivanja indikatora fekalnog zagađenja metodom membranske filtracije, te za pripremu preparata za epifluorescentnu mikroskopiju.


Ultrazvučna sonda

Koristi se za odvajanje stanica bakterija od čestica sedimenta.


Mikrocentrifuga

Koristi se gravitacijsko odvajanje čestica.


Difuzijska komorica

Koriste se za eksperimente "grazinga".