Welcome

Laboratory of Chemical Oceanography and Sedimentology of the Sea - Equipment Laboratory of Chemical Oceanography and Sedimentology of the Sea - Equipment

Spektrofotometar (Shimadzu UV Mini 1240)

Spektrofotometar (Shimadzu UV Mini 1240) služi za određivanje koncentracija hranjivih soliu uzorcima morske vode i sedimenata


Atomski apsorpcijski spektrometar (Perkin Elmer AS 800)

Atomski apsorpcijski spektrometar (Perkin Elmer AS 800) služi za određivanje koncentracije teških metala u sedimentu i organizmima


Plinski kromatograf GC (Agilent 6890)

Plinski kromatograf GC (Agilent 6890) služi za određivanje koncentracije organskih zagađivala u sedimentu i organizmima


Liofilizator (Christo-Alpha I-5)

Liofilizator (Christo-Alpha I-5)