Welcome

Welcome! Welcome!

Institute of Oceanography and Fisheries
Šetalište I. Meštrovića 63,
21000 Split;

Contact:
tel:  +(385) (21) 408000
fax: +(385) (21) 358650
phonebook
e-mail: office@izor.hr

Remarks and suggestions You can send to: webmaster@izor.hr

Membership

Marine board logomoongooshttp://efaro.eu/index.html
EuroMarine logoeurogoos

 

List of Institute's recent projects

Activities Activities
« Back

03. rujna 2019.

Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 640-02/19-04/00090, Urbroj: 533-03-19-0002 od 15. srpnja 2019., Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana  Meštrovića 63, raspisuje
 

NATJEČAJ

za zapošljavanje na upražnjeno sistematizirano radno mjesto

portir – telefonista – radno mjesto IV vrste
 


-jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica
na neodređeno vrijeme


Uvjeti: SSS
- poznavanje rada na računalu: korištenje uredskog paketa programa (uređivanje teksta, tablični  
  kalkulator i prezentacija)
  korištenje preglednika Interneta i mrežnih aplikacija
- znanje engleskog jezika

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu. 

Prijavi na natječaj se prilaže:
- motivacijsko pismo
- životopis
- svjedodžba o završenoj srednjoj stručnoj spremi
- dokaz o znanju engleskog jezika

Obavezan probni rad u skladu sa člankom 25. i 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128/17 i 47/18).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s potpunom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku  od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo.
 

Na upražnjeno sistematizirano radno mjesto portir – telefonista – radno mjesto IV vrste izabrana je Nada Jelavić.


Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Station Institute Station Institute
28.02.2020 03:55
Air temperature
10.8
°C
Wind speed
8.5
m/s
Wind direction
109
° north
Air pressure
1005.09
hPa
Relative Humidity
74
%
Rain accumulation
3.6
mm/h
Solar radiation
0
W/m2