Korisnik

Laboratorij za fiziku mora Laboratorij za fiziku mora

Laboratorij za fiziku mora bavi se primijenjenom i teorijskom oceanografijom, s ciljem proučavanja termohalinih, hidrodinamičkih i optičkih osobina Jadranskog mora. Djelatnici laboratorija sakupljaju i analiziraju podatke in situ i daljinskih mjerenja, razvijaju mjerne sustave u stvarnom vremenu te istražuju procese u moru koristeći hidrodinamičke numeričke modele. Osim toga, djelatnici laboratorija aktivno sudjeluju u nastavnim aktivnostima u okviru dodiplomskih, diplomskih i doktorskih studija Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku.

Istražuju se procesi izmjene mase i energije u graničnom sloju između atmosfere i mora (AdHOC), koji se odvijaju na sinoptičkoj, sezonskoj i višegodišnjoj skali. Proučava se povezanost termohalinih osobina Jadrana sa hemisfernim meteorološkim procesima te se analizira njihov zajednički utjecaj na termohalinu cirkulaciju i ekosustav Jadrana.

Aktivnosti laboratorija uključuju i satelitsku oceanografiju kao i mjerenje optičkih svojstva mora koja su rezultat složenih biofizikalnih interakcija.

Mjerenja dinamičkih svojstava mora obavljaju se pomoću sidrenih i pokretnih strujomjera, visokofrekventnih radara , autonomnih meteorološko-oceanografskih postaja na plutačama postavljenih u otvorenim i priobalnim vodama Jadrana, te postaja postavljenih na priobalnom kopnu   i brodovima (link na Bios dva; Liburnija).

Istraživanja neuobičajenih pojava, primjerice meteoroloških tsunamija, realiziraju se uz korištenje posebno dizajniranih sustava mjerenja, koji mjere odgovarajuće parametre na sekundnoj vremenskoj ljestvici.

Osim analizama izmjerenih podataka, djelatnici laboratorija bave se i hidrodinamičkim numeričkim modeliranjem, te razvijaju i primjenjuju modele konačnih razlika s vertikalnom σ (POM model) i sa slojevima po potencijalnim razinama (Adria model). Rezultati numeričkih modela koriste se u analizama različitih fizikalnih procesa uzrokovanih atmosferskim i hidrološkim djelovanjima, a primjene modela kreću se od modeliranja cirkulacije cijelog Jadrana, zatim jadranskog šelfa, ograničenih obalnih domena, pa do gibanja u malim poluzatvorenim priobalnim bazenima.

Laboratorij sudjeluje u raznim znanstvenim, stručnim i gospodarskim projektima  kao i u međunarodnim istraživačkim projektima koji se odvijaju u sklopu Okvirnog istraživačkog programa Europske Unije i bilateralne suradnje s više zemalja.