Laboratoriji

Knjižnica Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu je osnovana 1930. godine. Specijalna je knjižnica čiji fond obuhvaća znanstvenu i stručnu literaturu iz područja oceanografije, ribarstva, biologije, kemije, fizike te znanosti o okolišu, a koriste je znanstvenici Instituta, znanstvenici diljem Hrvatske te studenti.
8
Laboratorija

Laboratoriji

Laboratoriji za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridnenim i pelagičnim naseljima
Voditeljica: dr. sc. Branka Grbec
12 djelatnika
Laboratoriji zaakvakulturu
Voditeljica: dr. sc. Branka Grbec
12 djelatnika
Laboratoriji za ihitologiju i priobalni ribolov
Voditeljica: dr. sc. Branka Grbec
12 djelatnika
Laboratoriji za bentos
Voditeljica: dr. sc. Branka Grbec
12 djelatnika
Laboratoriji zamikrobiologiju
Voditeljica: dr. sc. Branka Grbec
12 djelatnika
Laboratoriji za plankton i toksičnost školjkaša
Voditeljica: dr. sc. Branka Grbec
12 djelatnika
Laboratoriji za kemijsku ocenografiju i seizmologiju
Voditeljica: dr. sc. Branka Grbec
12 djelatnika
Laboratorij za fiziku mora
Voditeljica: dr. sc. Branka Grbec
12 djelatnika