Laboratorij za fiziku mora

VODITELJICA
Branka Grbec, dr. sc.
Znanstvena savjetnica u trajnom znanju
grbec@izor.hr
021 408 040
12
Djelatnika
5
Publikacija

O laboratoriju

Znanstvenici zaposleni u laboratoriju za fiziku mora bave se primijenjenom i teorijskom oceanografijom, s ciljem proučavanja termohalinih, dinamičkih, optičkih i akustičnih svojstava Jadranskog mora. Djelatnici laboratorija sakupljaju i analiziraju podatke in situ i daljinskih mjerenja, razvijaju mjerne sustave u stvarnom vremenu te istražuju procese u moru koristeći numeričke modele te napredne algoritme analize podataka.
Istražuju se procesi izmjene mase i energije u graničnom sloju između atmosfere i mora. Ovi procesi se odvijaju na sinoptičkoj, sezonskoj i višegodišnjoj skali. Proučava se povezanost termohalinih osobina Jadrana s hemisfernim meteorološkim procesima te se analizira njihov zajednički utjecaj na cirkulaciju i ekosustav Jadrana. Aktivnosti laboratorija uključuju i satelitsku oceanografiju, zatim mjerenje optičkih svojstva mora koja su rezultat složenih biofizikalnih interakcija, te mjerenja akustičnih svojstava mora (mjerenja buke).
Mjerenja dinamičkih svojstava mora obavljaju se pomoću istraživačkih brodova (Bios Dva, Navicula), sidrenih i pokretnih strujomjera, visokofrekventnih radara, te autonomnih meteorološko-oceanografskih.


Djelatnici (12)

dr. sc.
Branka Grbec
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
grbec@izor.hr 021408040
dr. sc.
Gordana Beg Paklar
znanstveni savjetnik
beg@izor.hr 021408040
dr. sc.
Hrvoje Mihanović
znanstveni savjetnik
hmihanov@izor.hr 021408016
dr. sc.
Tomislav Džoić
znanstveni suradnik
dzoic@izor.hr 021408016
Pogledaj više >

Publikacije (100)


Projekti (4)

Pogledaj više >
Towards an alliance of European research fleets (EUROFLEET-II), projekt Sedmog istraživačkog okvirnog programa Europske Unije
Voditeljica: dr. sc. Branka Grbec
12 djelatnika
BLUEMED
Voditeljica: dr. sc. Branka Grbec
12 djelatnika
The Adriatic decadal and interannual oscillations: observations, modelling and consequences (ADIOS)
Voditeljica: dr. sc. Branka Grbec
12 djelatnika

Mjerenja

Atmosferska mjerenja

Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama

Atmosferska mjerenja

Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama

Atmosferska mjerenja

Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama

Atmosferska mjerenja

Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama


Galerija


Računalni programi

Broj Kaveza (HR)

Program služi za izračun broja (kružnih) kaveza potrebnih za uzgoj zadane godišnje količine proizvodnje ribe. Pored veličine kaveza, zadaje se duljina uzgojnog ciklusa (do dvije ili tri godine), način korištenja kaveza.

SettlingVel (HR)

Program za izračunavanje brzine taloženja čestica. Pored sfernog oblika čestice može se birati još devet geometrijskih tijela koja su unutar odgovarajućeg Reynoldsovog broja. Dimenzije čestica mogu se generirati slučajnim brojevima iz zadanih razdioba (Uniform, Normal, Log-Normal, Exponential, Weibull, Empirical). Generirani podaci mogu se prikazati grafički i spremiti kao text file.

VriIzmKav (HR)

Program služi za izračun broja (kružnih) kaveza potrebnih za uzgoj zadane godišnje količine proizvodnje ribe. Pored veličine kaveza, zadaje se duljina uzgojnog ciklusa (do dvije ili tri godine), način korištenja kaveza.